Escalator Capital – ‘n Belegginsgeleentheid duisend

Promosie Artikel

 

In tye van lae rentekoerse en hoë inflasie word dit al moeiliker vir ‘n mens om die regte beleggings-instrument te kies.  Die drie belangrikste pilare waarop ‘n belegging moet rus is nog steeds: ‘n goeie opbrengs, sekuriteit en likiditeit.  Escalator Capital se produkte voldoen aan al hierdie vereistes.  Ongelukkig dink  mense nog dat hulle met tradisionele spaarmetodes, vaste deposito’s en geldmarkbeleggings inflasie sal klop.  Dit is ongelukkig nie die geval nie en lae rentekoerse gaan blykbaar nog vir lank saam met ons wees.  Toe rentekoerse 15% was so tien jaar gelede het jy R150 000 per jaar rente op ‘n R1 miljoen belegging gekry.  Nou met koerse op 5% is jou opbrengs net R50 000 per jaar.  Lewenskoste het intussen meer as verdubbel en armoede staar ons spaarders in die gesig. Wat is dan die oplossing?  Spaarders moet beleggers word, berekende risiko’s loop en in nuwe generasie produkte belê wat sal verseker dat jy inflasie klop en nie verder verarm nie.  Escalator Capital se produkte bied aan u:

* ‘n Inkomste van 10% per jaar wat maandeliks as dividend belastingvry aan u     uitbetaal word  of;

* Kapitaalgroei van 14% per jaar indien u op die Groeiplan belê.

* U geld is met drie maande kennis beskikbaar.

* Die belegging word versekureer deur ‘n Trust.

Escalator Financial Services is ‘n geregistreerde finansiële diensteverskaffer en daar word slegs deur middel van ‘n geregistreerde prospektus bemark.  U betaal geen kommissie nie en u geld word in uitgesoekte  maatskappye  belê waar u hoër as normale opbrengste verdien.  Onthou weer die drie pilare van beleggings naamlik:  ‘n goeie opbrengs, sekuriteit en likiditeit en moenie dat ‘n unieke geleentheid by u verbygaan nie.

Skakel gerus vir Jannie Du Toit by 0828744142 of epos Jannie@escalatorcapital.co.za