Bosveld Bonsmara veiling lewer R2.7 miljoen

WARMBAD – Die 16de Alcade Bonsmara Produksieveiling het op 17 Februarie te Warmbad plaasgevind.

Diere op die stoetveiling se pryse was as volg: 11 bulle is onder die hamer gebring teen ‘n gemiddeld van R23 091, een koei verkoop teen R12 000, nege verse verkoop teen ‘n gemiddeld van R9694, 5+5 koeie en kalwers verkoop teen ‘n gemiddeld van R14 200, 10 dragtige koeie verkoop teen ‘n gemiddeld van R11 750, agt dragtige verse verkoop teen ‘n gemiddeld van R12 375 en 3+3 dragtige koeie en kalwers verkoop teen ‘n gemiddeld van R15 000. Die omset vir die stoetveiling was R685 750.

Die kommersiële veiling se pryse was as volg: 50 verse word verkoop teen ‘n gemiddeld van R6958, 58+58 koeie en kalwers verkoop teen ‘n gemiddeld van R10 662, 70 dragtige koeie verkoop teen ‘n gemiddeld van R8844, 38 dragtige verse verkoop teen ‘n gemiddeld van R9676 en 6+6 dragtige koeie en kalwers verkoop teen ‘n gemiddeld van R12 400.

Die omset was vir die kommersiële veiling was R2 027 450.

Mike Killassy was die afslaer.