Wettige renosterhoring handel, enigste werkbare oplossing

Die sinnelose renosterstropery diskrimineer nie teen geslag of ouderdom nie.

THABAZIMBI – In ‘n mediaverklaring op Dinsdag 28 Februarie, het die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) gesê dat die wettiging van internasionale handel in renosterhoring die enigste werkbare oplossing is om renosters se voortbestaan te verseker.

Volgens Dr Herman Els, bestuurder van bewaringskoördinering in die SAJWV, wys renosterstropery dat daar ‘n mark is vir renosterhoring. Net stropers en misdaadsindikate trek tans voordeel uit renosterhoring. Bewaring en renosters bly aan die verloorkant.

Die SAJWV doen ‘n beroep op die regering om die Konvensie op die Internasionale Handel in Bedreigde Spesies (Cites) te dwing om die verbod op die internasionale handel in renosterhoring op te hef.

As die regering van sy opgepotte renosterhoring ontslae kan raak, sal dit baie jare lank in die Ooste se behoefte daaraan kan voorsien, het Els gesê.

Dr Wilhelm Schack, ‘n wildveearts en ekoloog by Eko Wild in Thabazimbi, het ‘n strategiese beplanning om renosterstropery hok te slaan, aan die begin van Februarie 2012 aan die Parlement voorgelê.

Volgens Dr Schack dreig renosterstropery om soos ‘n weghol trein op te tree. Dit word aangevuur deur die hebsug van misdaad en korrupsie in die afwesigheid van behoorlike beheer. Die instel van die moratorium en sommige ander wetgewing rakende renoster stropery, is volgens Dr Schack, die grootste flater wat tot dusver deur die relevante owerhede gemaak is.

Die nagevolge daarvan sal ‘n poging van ongekende omvang moet neem om op te los. “Ons het ‘n uiterste behoefte aan ‘n kreatiewe oplossing wat spanwerk, politieke dryfkrag en ‘n wilsverklaring gaan verg om een van die mees sinnelose uitwissing van waardevolle natuurlike bates in die moderne geskiedenis van die mensdom stop te sit.” Het hy in die strategiese beplanningsvoorlegging gesê.

Dr Schack se drie-deel benadering om ‘n strategiese plan te ontwerp is in die eersteplek om horings aan Asiërs te skenk. Dit sal die vinnigste moontlike manier wees om die renosterslagting stop te sit aangesien dit ‘n groot impak op Asiese verbruikerslande sal hê. Die gebaar om horings te skenk sal onderworpe wees aan streng voorwaardes wat ingesluit is ‘n vooropgestelde ooreenkoms tussen deelhebbende lande. Die gevolge om horings te skenk sal moontlik die volgende wees: verwarring in misdaadsindikate en vermindering in aantal stropingsinsidente, opdroog van fondse vir dié tipe misdaad, vernietiging van stropery, korrupsie en aansporing tot onwettige horingwassery. ‘n Tweede voorgestelde benadering is om diplomaties met Oosterse lande te verbind aangesien renosterstropery binnekort die diplomatiese verhouding tussen Afrika en Asië kan skend as gevolg van die groot ongelykheid tussen dié wat baatvind by renosterstropery en dié wat verloor as gevolg van renosterstropery. ‘n Derde voorgestelde benadering is om met inligting en opvoedkundige programme in Oosterse lande bewusmaking te kweek en om hul samelewing se onkunde jeens die renosters se benarde toestand uit te wis.

Dr Schack het voorts nog vier moontlike strategieë uitgelig om die renosterstropery hok te slaan, naamlik die verbranding van renosterhorings, sekuriteit en millitêre opsies, wettiging van horinghandel en die vergiftiging van horings.

Volgens Dr Schack sal die verbranding van horings die voordeel inhou dat dit die waarde van die opgehoopte horings vernietig, maar die nadele is dat dit die waarde van “lewendige” horings sal verhoog, dit sal ook die stropery-druk op renosters verhoog en lewendige renosters as belegging sal nog verder daal, die resultaat is versekerde uitwissing. Die voordele vir Sekuriteit en Militêre opsies is dat dit ‘n visuele en fisiese afskrikmiddel tot stropery sal wees en korttermyn sukses sal hê. Die nadele is dat die grootte van die slagveld reeds beduidend is van ‘n oorlog wat nie gewen kan word nie as gevolg van ‘n tekort aan staat- en privaat hulpmiddele asook die guerrilla taktiek van die stropers. Die resultaat is dat renosters heelwaarskynlik sal uitsterf.

Nog ‘n opsie is om horinghandel wettig te verklaar. Die voordele is dat die beheer oor die renosters teruggekry word, buitelandse valuta bly in die land en voorsien operasionele fondse vir renosterbewaarders, dit sal lei tot groter beleggings en sal lei tot stabiliteit en volhoubare groei van renoster populasies. Die nadele is dat dit té lank gaan neem vir die wêreld om ‘n konsensus hieroor te verkry, die voortgaande leegte verhoog beheerstheid en dit maak die kanaal oop om vir ontwettige horingswassery. Die resultaat is dat groot renoster populasie kleiner gemaak sal word, klein renoster populasies sal verdwyn, veral bedreigde spesies terwyl ‘n verlamde wêreld toekyk en teen die tyd dat die wêreld ‘n konsensus bereik sal renoster populasies moontlik stabiliseer en groei hervat, maar heelwaarskynlik van ‘n gevaarlike lae getal. Nietemin, hierdie opsie bied ‘n verhoogde kans op oorlewing, moontlik tog ‘n waarborg dat die spesie sal oorleef.

Die laaste moontlikheid wat Dr Schack aan die Parlement voorgelê het, is die vergiftiging van horings. Die voordele is dat die kragtige mondelingse daad stropery sal afskrik, dit bied ook korttermyn sukses. Die nadele is dat een misdaad nie ‘n ander misdaad kan vergeld nie, die vergiftigingsmoraal kom onder die loep – wat as die Chinese Eerste Minister vergiftig word, dit kan as ‘n oorlogsgebaar gesien word. Die resultaat is ‘n diplomatiese ramp en wraak maatreëls kan toegepas word. Hierdie opsie kan tot gevolg hê dat die renosters heelwaarskynlik uitsterf.

Sedert die dramatiese styging in renosterstropery vanaf 2010 het SAJWV die bewusmakingsveldtog Rhinos Alive! geloods om die wettige handel van renosterhorings te bevorder.

Hulle waarsku dat olifante en leeus binnekort die volgende spesies kan word wat onder dieselfde tipe stropery-druk as renosters gaan deurloop, mits die relevante owerhede nie ‘n daadwerklike oplossing vir die sinnelose renosterstropery bedink en deurvoer nie.

Deur Estie Taljaard

estie@kwevoel.co.za