Korrektiewe Dienste

Mnre Wimpie De Koker en Paul Hattingh by die landlooppad wat skoongemaak is. Afwesig: Phillip Motlhake.

THABAZIMBI – Die Korrektiewe Dienste te Thabazimbi het op Saterdag 18 Februarie 2012 ‘n spesiale gemeenskapsdiens projek gehou te Laerskool Thabazimbi, waartydens sowat 40 parool vrygelate en toesig gevalle gratis gemeenskapsdiens op die skoolterrein verrig het.

Die toesig gevalle is in drie groepe verdeel, en is daar sowat 38 pale uitgegrawe op die A-rugby veld, sowat 500m palissades afgeskuur asook die landloop paadjie is skoongemaak van los klippe en takke wat die atlete verhinder het om sinvol te kon oefen. Die dames wat gemeenskapsdiens aldaar verrig het, het die lapa skoongemaak.

Mnre Wimpie De Koker, Paul Hattingh en Phillip Motlhake het deurgaans toesig gehou om te verseker dat die doelwitte van die onderskeie persone se vonnisse nagekom word. Hierdie is nie ‘n strafmaatreël nie, maar word gesien as vergelding aan die gemeenskap vir dit wat verkeerd gedoen is.

Hierdie dien ook as rehabilitasie in die gemeenskap, aangesien die persone nie ‘n produk van Korrektiewe Dienste is nie, maar wel van die gemeenskap waar hul woonagtig en werksaam is. Langs hierdie weg word daar ‘n beroep op die gemeenskap van Thabazimbi gerig om die persone by te staan en behulpsaam te wees in die herinskakeling in die gemeenskap. Indien enige vakatures by instansies beskikbaar is, kan die plaaslike kantoor gekontak word by 014 777 1009 / 082 416 9887.

Kwartaallikse projekte sal op ‘n gereelde basis geloods word, met die klem op nie-winsgewende gemeenskap instansies, dus Artikel 21 maatskappye.