Nuttelose wette

Week 4 – 27 Januarie 2012

Een ding waaroor die regering van die dag homself op die skouer kan klop is sekerlik die feit dat hulle in ‘n kort tydjie daarin geslaag het om met ‘n paar nuttelose wette ‘n paar plantasies se papierwerk op die samelewing af te laai. Papierwerk wat nie net produktiwiteit totaal kortwiek nie, maar geen verband het met die bevordering van kommunikasie, onderwys of ekonomie nie. Al wat positief hieraan is dat die regering heelwat nuttelose poste geskep het om voorsiening te maak dat die inligting gekontroleer, geklassifiseer en geberg kan word. ‘n Hele nuwe departement is tien teen op die been gebring om al hierdie werk te doen en navrae hieroor te beantwoord. Dit sluit nie eens die stoor en kantoorruimte in nie, asook die miljoene wat die besighede aan tyd moes spandeer, die koste van al die afskrifte asook die posgeld om die lêers wat hierdie inligting bevat voor die afsnydatum, Desember 2011, by die department te kry.

Sowat 300 000 lêers lê in ‘n oorvol kelder van die Departement van Mense Regte, op wie se versoek hierdie wetgewing ingestel is.

Die beste van alles is dat hierdie departement tot dusver slegs 10 navrae ontvang het. Of hulle die betrokke inligting kon verskaf is ‘n ope vraag. Op die nippertjie is die spertyd verleng tot Desember 2014, maar nie nadat talle besighede in alle yl hul boekhouers moes betrek en betaal om hierdie inligting betyds by die departement te kry nie

Suid-Afrika wil ‘n wet op die geheimhouding van staatsinligting deur die parlement forseer om die privaat sektor te verhoed om meer uit te vind aangaande besluite wat in die binnekringe van regeringsdepartemente, ingesluit plaaslike munisipaliteite, geneem word. Tog is dit die eerste regering in die wêreld wat ‘n wet maak om Suid-Afrikaanse besighede te dwing om al hulle vertroulike personeelinligting aan almal bekend te maak. Inligting aangaande personeel word nie eens binne ‘n firma bekend gemaak nie.

Die volgende wet wat gemaak is, was om ouers te verplig om hul kinders skool toe te stuur. Baie goed, dit is elke kind se reg om onderwys te ontvang. Ongelukkig is die besluit ook geneem om al die onderwyskolleges te sluit en van duisende wit onderwysers ontslae te raak.

As gevolg hiervan sit Suid-Afrika in die posisie dat daar ‘n totale verlore geslag van geskoolde arbeiders, vakmanne, ingenieurs, dokters, noem dit maar, gaan wees. Die eerste ding wat geïmplementeer is, was om die department van onderwys totaal omver te gooi met hul sogenaamde uitkomsgebasseerde onderwys. ‘n Stelsel wat totaal misluk het en reeds geskrap is. Wetgewing op toelatingsvereistes tot sekondêre onderwys is daarna so gewysig dat die gevorderde opleidingsentrums oorval word met totaal ongeletterde aspirant studente.

So lê Suid-Afrika se geskiedenis van die afgelope 16 jaar besaai met ondeurdinkte wetgewing en koninkryk-bou deur al wat ‘n amptenaar is. Alles ten koste van Suid-Afrika se menslike hulpbronne, ekonomie en die belastingbetaler. Dit alles as gevolg van geldgierige politici en hul kaders wat hulle in elke staatsinstelling ontplooi het.