Hardekool Boogklub trotseer eerste SABA vir 2012

Hardekool Boogklub se skuts wat aan die eerste SABA vir 2012 deelgeneem het, vlnr: Antoinette Hermann, Petro van Reenen, Henk Engelbrecht en Malan Hermann.

PRETORIA –  Die eerste SABA (South African Bowhunters Association) kompetisie vir 2012 het plaasgevind op Saterdag 4 Februarie 2012 by Magnum Archery, Pretoria.

Daar het vier skuts van Hardekool Boogklub deelgeneem aan die betrokke kompetisie.  Daar is reeds vroeg Saterdagoggend vertrek vanaf Thabazimbi.

Soos ouder gewoonte moes die skuts obstruksies soos bome en takkies trotseer.  Sommige skote was van so aard dat die skuts slegs vanuit ‘n knielende posisie die skote kon behartig.

Die skuts se gees is egter nie gedemp nie, en hulle het soos volg presteer:  Henk Engelbrecht het 84% en 14 hartskote geskiet en ‘n bo 80% sertifikaat ontvang. Antoinette Hermann het 75% met 5 hartskote geskiet en ook ‘n derdeplek behaal in die “Senior Female Broadhead” Afdeling. Malan Hermann het 77% met 11 hartskote geskiet. Petro van Reenen het 80% met 15 hartskote geskiet en ontvang ‘n bo 80% sertifikaat en verower tweedeplek in die “Senior Female Mechanical” Afdeling.

Die volgende SABA kompetisie vind plaas op 3 Maart 2012 by Archer’s Edge.

Die boogklub kom elke Donderdagaand vanaf 17:00 bymekaar by Obaro Thabazimbi se lapa vir skiet oefening en samesyn. Belangstellendes kan vir Hein Holtzhausen – 083 701 3039, Petro van Reenen – 082 804 9927 of Henk Engelbrecht – 083 707 3691 kontak vir meer inligting. Die hele gesin is welkom. Indien u belangstel om touwys gemaak te word, reël vooraf met een van bogenoemde persone.