VLU Strewe sien kans vir 2012

Reinette Lottering en Ilna Schutte.

MAKOPPA – VLU Strewe het dit goed gedink om die Nuwe Jaar aan te durf met ‘n dankbare hart. Met die wete dat daar altyd iemand is wat minder as hulle het, gaan hulle hulself beskikbaar stel om diensbaar te wees teenoor diegene. Magda de Klerk van SAVF het hulle toegespreek oor karakter bou. As ouers en opvoeders moet kinders aan strenger waardes en norms blootgestel word deur self so te leef.

VLU Strewe se volgende vergadering is 7 Februarie in Ilna Schutte se tuin met die tema Tuinbou.