Staat moet kwaadwilligeid jeens Afrikaans staak

AfriForum het die departemente van Basiese Onderwys, Hoër Onderwys en Opleiding, asook Kuns en Kultuur in die besonder, maar die staat as geheel gemaan om die openlike vyandige houding jeens Afrikaans dadelik te staak en te sorg dat die voorgestelde Talewet gebalanseerd is.  Die versoek volg in reaksie op berigte dat die voorgestelde Talewet nou gewysig is om staatsdepartemente en nasionale entiteite te dwing om minstens drie amptelike tale te gebruik, waarvan twee ander inheemse tale as Afrikaans moet wees.  Dit beteken dat die derde taal Engels of Afrikaans sal wees, maar nie beide nie.

“In die praktyk sal Engels gekies word omdat dit reeds die taal is wat landswyd deur die staat op Suid-Afrikaners afgedwing word, hoewel dit die huistaal van bitter min Suid-Afrikaners is,” het Alana Bailey, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum gesê.  “Departemente het die vryheid om meer as drie tale te gebruik, maar koste-oorwegings maak dit onwaarskynlik dat dit dikwels sal gebeur tensy wetgewing so bepaal.  Dit is maar net nog ? voorstel wat deel vorm van ? doelbewuste aanslag teen Afrikaans wat die afgelope tyd deur staatsamptenare gevoer word.  Tevore is Afrikaans en die ander nege inheemse Suid-Afrikaanse tale benadeel deur die staat se verwaarlosing, maar nou is die handskoene blykbaar af en word Afrikaans spesifiek uitgesonder en geteiken.”

Bailey het verwys na nog voorbeelde van die politieke kwaadwilligheid van die regering jeens Afrikaans.  Onlangs is die uitspraak van die kant van Basiese Onderwys gemaak dat Afrikaans nie ? inheemse taal is nie en dus nie langer as tweede taal op skoolvlak aangebied kan word nie.  Verder ondervind Afrikaanse skole in verskeie provinsies groot druk om leerlinge in te neem wat Engelse onderrig verlang.  Die onderwysdepartemente voorsien dikwels nie die hulpbronne om die addisionele vereiste moontlik te maak nie en skoolhoofde wat hieroor kla, word geïntimideer.

In AfriForum se voorlegging aan die parlementêre portefeuljekomitee oor Kuns en Kultuur wat op 17 Januarie 2012 aan die komitee voorgehou is, is beklemtoon dat AfriForum meertaligheid en moedertaalonderrig sterk voorstaan.  Die bevordering van een taal kan egter nie ten koste van ander taalgemeenskappe geskied, soos wat die departemente nou probeer afdwing nie.  Al wat deur die staat se pogings bereik word, is die verdere polarisasie van Suid-Afrikaanse gemeenskappe.

“Afrikaanssprekendes het ? grondwetlike reg tot hoë gehalte dienslewering en onderwys in hulle eie taal.  As die staat wetgewing, regulasies en intimidasie gebruik om die teendeel te laat geskied, moet diegene wat dit implementeer, gereed maak om AfriForum in die hof te ontmoet,” het Bailey gesê.