Bevoegdheidsertifikate vir voorlaaiers

THABAZIMBI – Die Minister van Polisie, mnr Nathi Mthethwa, het in die Staatskoerant van 14 Desember 2011, nr 34855, aangekondig dat die keerdatum vir die verkryging van bevoegdheidsertifikate vir voorlaaiers van 9 Januarie 2012 tot 31 Julie 2012 verleng is.

Die vereiste wat gestel is dat eienaars van voorlaaiers bevoegdheidssertifikate nodig het, maak dit ook nodig dat persone wat swartkruit besit ook aansoek moet doen vir die hernuwing van swartkruit permitte.

Special Asset Protection Services, Thabazimbi het ook nou akkreditasie ontvang om hierdie kursusse aan te bied. Vir navrae, kontak Jaco van Vuuren by 082 439 1440 of die kantoor by 014 772 1309.