HFM se 2011-matrieks skitter

Shirley Campbell slaag matriek met 8 A-simbole.

THABAZIMBI – Hoërskool Frikkie Meyer se Graad 12 leerders van 2011 skitter op Akademiese gebied en bly steeds ‘n gewaardeerde akademiese skool in Waterberg, die Limpopo Provinsie en Suid-Afrika.

Mnr Colin Campbell het op 5 Januarie 2012 die Limpopo Departement van Onderwys se bekendstellings- en prysuitdelingsgeleentheid van die Graad 12 Uitslae van 2011 in Polokwane bygewoon.

Hoërskool Frikkie Meyer se Matrieks van 2011 het beter gevaar as die drie laaste groepe en het die slaagsyfer opgestoot tot 98.3%. As in ag geneem word dat die Nasionale slaagsyfer slegs 70.2% en die Provinsiale slaagsyfer slegs 63.7% is, is dit sowaar ‘n puik prestasie. Die Thabazimbi Kringbestuurder, mnr Molapisi, asook die Waterberg Senior Distriksbestuurder het mnr Campbell persoonlik geluk gewens met die skool se prestasie. Die belangrikste prestasie is dat Hoërskool Frikkie Meyer die meeste leerders, persentasiegewys, sowel as totaalgewys het wat kwalifiseer vir Universiteitstoelating.

Die trofeë, toekennings, sertifikate en prestasies kan as volg opgesom word: 219 A-, 248 B- en 277 C-simbole is behaal; een van die Top 22 Akademiese skole in die Limpopo Provinsie – Akademiese slaagsyfer van 98.3%; die beste Waterberg Hoërskool met betrekking tot leerders wat kwalifiseer vir Universiteitstoelating; een van die Top 10 Akademiese skole in die Limpopo Provinsie – Universiteitstoelating: Persentasiegewys 63.15%, sowel as totaalgewys 108 leerders; een van die Top 5 Akademiese skole in die Limpopo Provinsie – leerders wat 50% behaal het in beide Wiskunde en Fisiese Wetenskappe; in die Limpopo Provinsie was daar slegs een leerder wat tien onderskeidings en een leerder wat nege onderskeidings behaal het. Hoërskool Frikkie Meyer het een van 16 leerders opgelewer wat agt onderskeidings behaal het en drie leerders behaal 6 A-simbole, drie leerders behaal 5 A-simbole, sewe leerders behaal 4 A-simbole, nege leerders behaal 3 A-simbole, 20 leerders behaal 2 A-simbole en 83 leerders behaal een A-simbool. Graad 12 Vakpresteerders: Shirley Campbell (8 A-simbole): Afrikaans, Engels, WG, Gesk, Toerisme, Geo, RTT en LO. Tania van Vreden (6 A-simbole): Afr, Eng, BS, Ekon, REK en LO. Clarinda van de Wetering (6 A-simbole): Afr, Eng, WG, LW, Gas, LO. Marieza Vorster (6 A-simbole): Afr, Eng, Geo, Gesk, LW en LO. Katlego Mokoena (5 A-simbole): Afr, Maths, PS, LS and LO. Charné-Lee Pretorius (5 A-simbole): Afr, Wisk, LW, Geo en LO. Mari Richter (5 A-simbole): Afr, Eng, Geo, IGO en LO. Alecia Coetzee (4 A-simbole): Afr, Eng, BS en LO. Michelle Coetzee (4 A-simbole): Afr, Eng, Gesk en LO. Ingrid Engelbrecht (4 A-simbole): Afr, Eng, Geo en LO. Chantelle Griffin (4 A-simbole): Afr, Eng, WG en LO. Klaas-Jan van de Wetering (4 A-simbole): Wisk, FW, IGO en LO. Marijke van Staden (4 A-simbole): Afr, WG, Geo en LO. Benieta Visagie (4 A-simbole): Afr, LW, Ekon en LO. Nege leerlinge behaal 3 A-simbole, 20 leerlinge behaal 2 A-simbole. Altesaam 219 A-simbole is deur 2011 se HFM matrieks behaal.

Individuele Vakprestasies is as volg: Die volgende vakke spog met ‘n 100% slaagsyfer: Afrikaans Huis Taal, English Home Language, English First Additional Language, Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Lewensoriëntering, Gasvryheidstudies, Geskiedenis, Inligtingstegnologie, Ingenieurs Grafika en Ontwerp, Toerisme en Wiskundige Geletterdheid.

Die slaagsyfer van die volgende vakke is as volg: Lewenswetenskap – 99%, Geografie – 98%, Wiskunde – 97%, Rekenaar Toepassings Tegnologie – 96%, Ekonomie – 94%, Besigheidstudies – 93%, Wiskunde Vraestel 3 – 90%, Rekeningkunde – 89%, Elektriese Tegnologie – 87% en Fisiese Wetenskappe – 72%.

Mnr Campbell spreek in besonder sy dank uit teenoor die personeel van Hoërskool Frikkie Meyer vir baie harde werk gedurende 2011. “Baie geluk aan elke leerling en ouer met u kind se prestasie. In hierdie vyf jaar waar skool en ouerhuis in ‘n verbintenis kon leef was dit vir die onderwyspersoneel ‘n voorreg om met u kind te kon werk. Ons beste wense en seën vir elkeen van julle op jul lewenspad.”