AfriForum loods veldtog teen regering se aanval op Afrikaans in skole

AfriForum het aangekondig dat dit vandag begin met ‘n omvattende veldtog teen die regering se hernieude pogings om Afrikaans as onderrigmedium uit skole te verdring. Die veldtog, Red Afrikaanse Skole, bestaan uit ‘n vyfpuntplan wat ouers maklik kan ondersteun. Dit volg nadat al drie die skole in Fochville wat nog Afrikaanse onderrig bied, deur die Gautengse departement van Basiese Onderwys ingelig is dat die departement hulle sal dwing om met die aanvang van die 2012-skooljaar, groepe Engelssprekende leerlinge te akkommodeer. Twee van die skole is reeds 100% vol, maar die departement steur hulle nie daaraan nie en is ook nie bereid om te oorweeg om die Engelse leerlinge in een van die drie skole te akkommodeer of verder met betrokkenes oor die akkommodasie van die leerlinge te onderhandel nie.

Volgens Alana Bailey, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum, is dit onaanvaarbaar dat skole op dié wyse gedwing word om te verengels. “Telkens word leerlinge wat in Engels onderrig wil word om politieke redes in ‘n Afrikaansmediumskool ingedwing en moet die skool op eie koste na ‘n parallelmediumskool omskakel. Op die langduur word dit dan ‘n Engelsmediumskool en is daar al minder skole waar Afrikaanssprekende leerders op hulle internasionaal erkende reg van moedertaalonderrig binne ‘n Afrikaanse kulturele omgewing kan aanspraak maak.

AfriForum se standpunt dat die onderwysowerhede spesifiek Afrikaanse skole teiken, word volgens Bailey gestaaf deur die feit dat daar landswyd nie ‘n enkele voorbeeld is van waar die minister of onderwysowerhede ingegryp het om ‘n enkelmedium Engelse sekondêre skool se taalbeleid te verander of te dwing om anderstalige leerlinge daar te akkommodeer nie. AfriForum en ouers van Fochville het die grootste simpatie met die massas kinders in hierdie land het wat nie toegang tot goeie onderwys het nie, maar die argument van toegang word telkens egter bloot as handige verskoning misbruik om Afrikaanse skole se taalbeleid te ondergrawe. Die raskaart word dan ook deur die regering bygesleep hoewel Afrikaansmediumskole baie beslis nie net wit leerders akkommodeer nie.‘n Kunsmatige behoefte aan Engelse onderrig word deur die regering geskep om ‘n anti-Afrikaanse agenda te bevorder.

AfriForum het aangekondig dat dit die skole van Fochville van regsadvies sal bedien en reeds R50 000 skenk vir regsaksie in die verband.

Omdat die optrede nie met erkende internasionale minderheidsregte strook nie, sal die veldtog ook geïnternasionaliseer word. Steun vir Afrikaanse onderrig is reeds vanuit Nederland en België belowe.

Die publiek en veral ouers van Afrikaanssprekende leerders word ook aangemoedig om sterk standpunt in te neem teen hierdie magsmisbruik van die onderwysdepartement. Hulle kan AfriForum se Red Afrikaanse Skole-veldtog ondersteun deur:

R10-00 vir regsaksie teen die departement se magsmisbruik te skenk deur die woord SKOOL te SMS na 38655;

Deel te neem aan die beheerliggaamverkiesings wat in Maart 2012 by skole ‘n aanvang neem;

Hulle kinders in Afrikaanse kleuter-, laer- en hoërskole te plaas;

Organisasies soos FEDSAS (vir beheerliggame) en die SAOU (vir onderwysers) te ondersteun;

Die petisie ten gunste van Afrikaanse onderrig by www.afriforum.co.za te onderteken.