Park Forum hou jaarvergadering

Hennie Pauw

 

THABAZIMBI – Rolspelers en belangstellendes word uitgenooi na die Algemene Jaarvergadering van die Marakele Park Forum op Vrydag 25 November om 10:00 by die raadsaal van Marakele Nasionale Park se hoofhek.

Addisioneel tot die jaarvergadering sal ‘n voorlegging gedoen word deur Michelle Thorn. Sy is ‘n wetenskaplike by die Endangered Wildlife Trust en is tans besig met ‘n projek oor roofdiere in die Waterberge. Haar praatjie handel oor die konflik tussen boere en roofdiere en moontlike oplossings vir hierdie probleem.

Die Park Forum is in 2006 gestig met die doel om ‘n meganisme te skep waardeur die gemeenskap deel kan neem aan die bestuur van die Marakele Nasionale Park.

Die Forum skep dus ‘n  platform vir interaksie tussen rolspelers (soos bure, die plaaslike owerheid , boereverenigings en die SAP) en die park, die bevordering van gemeenskaplike belange en die ontwikkeling van samewerkingsgeleenthede.

Die Forum sou dus onder andere die kulturele en natuurlike belang van die Marakele Nasionale Park aktief help bevorder, sowel as die waarde daarvan as ekotoerisme-bestemming.

Sub-komitees op die Forum is geskep vir verskillende raakpunte met die gemeenskap. Hulle is landbou, biodiversiteit, kommunikasie, ekonomiese ontwikkeling en ekotoerisme. Die subkomitee vir Biodiversiteit sal byvoorbeeld samewerking met bewaarde gebiede aangrensend tot die park bevorder, asook kwessies van moontlike verdere uitbreidings.

Vir enige verdere navrae rakende die Marakele Park Forum kan dr Wilhelm Schack se kantoor op 087 802 1989 of hyself op 083 301 8119 geskakel word. ‘n E-pos kan ook gestuur word aan info@ekowild.co.za