Niks uit Niks

18 November 2011

Werk kan nie geskep word uit niks nie. As die staat dus kom met werkskeppingsplanne om die werkloosheidsyfer binne 18 jaar met 40% of meer te verlaag, moet jy klaar weet dat dit onmoontlik is om te doen.

In Suid-Afrika is bykans 85% van diegene wat ‘n werk het, werknemers in diens van een of ander organisasie, insluitend die staat. Waar die verskil inkom is dat in Suid-Afrika is 21% van hierdie gesallieerdewerkers in diens van die staat teenoor die gemiddelde vir ontwikkelende lande soos Suid-Afrika wat eintlik nader aan 12% moet wees. Dit is belangrik om in ag te neem dat hierdie 85% van die werkmag dra nie risiko’s nie.

Volgens Mike Schüssler behoort in ontluikende ekonomieë tipies net sowat 40% van die werkendes vir ‘n salaris te werk, wat daarop dui dat baie mense self vir hul verdienste sorg. Dit beteken dat 60% van die mense wat werk risikonemers behoort te wees aangesien hulle vir hulself werk of mense in diens neem. Schüssler sê dat dit vier maal meer is as wat die situasie in Suid-Afrika is. Daar is eenvoudig net te min mense in Suid-Afrika wat vir hulself werk en werk skep. Die ondernemerskap word duidelik nie deur die regering van die dag in ag geneem nie.

Die rede vir Suid-Afrika se armoede en werkloosheid is die gebrek aan entrepreneurs.

Stakings dra daartoe by dat entrepreneurs wat bereid was om die stap vorentoe te neem eerder besluit om sy onderneming te sluit want dit benadeel hul eie omset en laat gapings vir mededinging, met die gevolg dat entrepreneurs eerder terugsink in die posisie van werknemer waar daar geen risiko’s meer is nie.

Met die onlangse fiskale krisis in die Italiaanse en Griekse ekonomieë, het hierdie gemaklike versekerde salarisse ‘n knou gekry met Griekeland wat sowat 15 000 staatdiensamptenare in die pad gaan steek.

Enige regering wat ‘n les uit hierdie situasie wil leer sal besef dat dit nodig gaan word dat die sleutel tot welvaartskepping geleë is daarin om privaat ondernemings en entrepreneurs te ondersteun sodat daar deur ‘n winsmotief werkskepping kan plaasvind.

In Suid-Afrika sal arbeidswetgewing, om ondermeer makliker van onproduktiewe werkers ontslae te raak, in heroënskou geneem moet word.

 

Bron: Mike Schüssler – Sake-Siening – Beeld Sakenuus Maandag 14 November 2011.