Hospitaal geen water vir ‘n dag

Chaos het ontstaan op Woensdag 16 November toe ‘n waterpyp gebars het en die hele Thabazimbi dorp vir ‘n dag sonder water gelaat is. Dit het sekerlik gebeur as gevolg van ‘n gebrek aan die nodige instandhoudingswerk wat weer nie deur die Plaaslike Munisipaliteit gedoen is nie.  Pasiënte se mans moes water aanry Hospitaal toe sodat die toilette kon spoel en kos gemaak kon word.

‘n Hospitaal is ‘n instansie wat 100% higiëne moet handhaaf, sonder water is dit ‘n onmoontlike taak. Die Munisipaliteit kon tog sekerlik ‘n plan beraam het om die Hospitale in die dorp te voorsien van ‘n nood watertenk, aangesien dit as “nood instandhoudingswerk” geklassifiseer is.

Bekommerde Belastingbetaler