Geloofsbelydenis: Dwaalboom

Die nuwe belydende lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk, Gemeente Ruskoppies, Dwaalboom. Op die foto is vlnr: Anton Marais, ds Petri van Rooyen en Esmeralda Hermann. Hulle het op Sondag 20 November 2011 openbare geloofsbelydenis afgelê en vir die eerste keer nagmaal gebruik. Foto: Franco Loots.