Staalsmeltery: weer geleentheid vir kommentaar

THABAZIMBI – Daar is weer geleentheid vir kommentaar op die voorgestelde staalsmeltery op die plaas Smokey Mountain nadat die owerhede besluit het om die aansoek op te gradeer van ‘n Basic Assessment na ‘n Scoping Environmental Impact Assessment (EIA).

Hoewel die aansoeker kwytgeskeld is daarvan om die publieke deelname proses te herhaal, is daar weer geleentheid vir belangepartye om te reageer om die konsep Scoping EIA. Dié dokument, sowel as ‘n werkprogram (Plan of Study) is tans by die Munisipaliteit se Ontvangs en Biblioteek, sowel as by die Thabazimbi Poskantoor beskikbaar. Vir verdere navrae kan die konsultante bereik word deur die webwerf www.ugwa.co.za te besoek.

Daar is nog geleentheid vir kommentaar, wat gerig moet word aan die konsultante en/of Limpopo Departement van Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewing en Toerisme (LEDET), tot die einde van Oktober.

Volgens kenners is die opgradering van die aansoek belangrik aangesien ‘n strenger proses gevolg word en terugvoer gegee moet word aan die belangepartye aan die einde van die Scoping-proses.

Ongelukkigheid bestaan steeds oor die manier waarop die impak op die omgewing onderspeel word in die bostaande dokumente. In die Plan of Study meld die konsultante dat geen “fatal flaws” of noemenswaardige impak tot op datum vasgestel is nie. Tog word daar in die Scoping Report ‘n lys aangegee van belangrike impakte van langdurige uitwerking.

Daar word steeds geensins verwys na die ongewensdheid om ‘n industrie te ontwikkel   in ‘n area wat geoormerk is vir ekotoerisme, bewaring en ontwikkelings soos vasgestel in Thabazimbi se Spatial Development Framework nie.

Daar is ook nog steeds geen aanduiding van waar die water verkry gaan word wat vir die staalmeltery benodig sal word nie.

Hennie Pauw