Ons lesers skryf – ‘n Dankie vanaf Keyser-familie

Graag wil ons as familie dankie sê aan almal wat ons ondersteun en gedra het in die sewe weke tydens Ivan se siekte en met sy afsterwe. Vriende, familie, Thabazimbi Gemeenskap en Munisipaliteit – name kan ons nie noem nie, daar was net te veel.  Julle liefde, belangstelling en gebede word opreg waardeer.

Ds Hennie, Wayne en Mart-Mari asook die personeel  van Medi-Clinic Thabazimbi in die besonder die susters,  Nitha, Malanda, Carolien en Maritsa wat so nou met hom gewerk het.  Vir julle liefde en deernis waarmee julle Ivan versorg het, liggaamlik en geestelik, kan ons net dankie sê.  Ons bid dat God julle hande sal sterk maak en julle sal seën.

Dankie ook Hemelse Vader vir ‘n wonderlike eggenoot, pa, oupa, broer en vriend.  Ons sal jou altyd in ons harte koester.

Rina en Familie