Ons lesers skryf – MATRIEKAFSKEID 2011

Graag reageer ek op “Wonder maar net” se brief wat in Die Kwêvoël van 7 Oktober 2011 verskyn het.

Dit is voorwaar ‘n brief met ‘n baie negatiewe strekking wat Hoërskool Frikkie Meyer se naam skade berokken.  Vergewis u asseblief in die toekoms van die feite voordat u so ‘n skrywe die lig laat sien.

In die eerste plek word daar glad nie na die personeel verwys as daar melding gemaak word van die geldinsamelingspogings nie.  Die graad 11 registerpersoneel het voorwaar die voortou geneem met die pogings.  Soos elke vorige jaar was daar net ‘n handjievol staatmaker ouers wat dwarsdeur betrokke was en is.  Terloops, dit is die rede vir die bedrag wat die graad 12’s moet betaal vir ‘n kaartjie.  So word daar verseker dat almal bydra en hul kant bring.  Die bedrag van R100 000, wat u noem is die gr 12’s se bydraes ingesluit.  Die state is ter insae beskikbaar by die skool.

Die insinuasie wat gemaak word dat daar korrupsie by die geldsake is, is uiters onsmaaklik.  Geen personeellid sal sy/haar beroep op die spel plaas, deur by so iets betrokke te wees nie.  Geen komiteelid kan in elk geval hul hande op die fondse lê nie, alles word deur die skool se finansiële kantoor beheer en gemonitor.  Ek nooi u om uself te kom vergewis van die geldsake want dit is blykbaar ‘n bekommernis by u.  Ek beskou dit as ‘n uiters ernstige aanklag en ‘n klap in die gesig van die ouers wat betrokke was en die gr 11 registerpersoneel.  Hierdie mense het hul puik van hul taak gekwyt en verdien nie sulke kritiek nie.

Die Setaria Rekreasie Klub is die beste fasiliteit in die omgewing vir die aanbied van ‘n funksie van dié omvang.  Ons het puik samewerking van die mynbestuur asook die klubbestuur ontvang.  Die spyseniering word deur die Klub self gedoen as ‘n funksie daar aangebied word.  Die disse word van ‘n spyskaart af gekies en die beste moontlik keuse is gedoen.  Ek het met ‘n doel, iets van alles ingeskep en dit was perfek.

Die beskikbaarheid van die kontant koeldrankkroeg, is betyds aan al die matrieks gekommunikeer.  Geen begroting kan onbeperk voorsiening maak vir drinkgoed nie.  Moontlik was u kind nie die week voor die afskeid by die skool nie, daarom het u nie van die reëlings geweet nie.  Dit kon u ‘n rit Setaria toe gespaar het as u nie in elk geval by die ouerfunksie was nie.  Dit bring my by ‘n groot klip in my skoen.  Doen maar navraag by skole in ander dorpe omtrent laasgenoemde funksie.  Frikkie Meyer is uniek op hierdie terrein.  Al betaal die ouers ook vir hierdie funksie, is dit iets wat ons nie hóéf te doen nie.  Die doel is om die ouers die geleentheid te gee om hul kinders te sien instap en dan ook ‘n ietsie te nuttig.  Dankie aan die ouers wat betyds gereageer het op die brief wat hieroor uitgegee is.  Dankie ook aan die ouers wat hierdie moeite waardeer het en nie geskroom het om dit te sê nie.

Dit gaan my verstand te bowe dat ‘n funksie soos ‘n Nataniël vertoning met ‘n matriekafskeid vergelyk kan word.  Al wat ek hieruit kan aflei is dat u, “Wonder maar net”, nie verlede jaar betrokke was by Matriekafskeidsreëlings nie.  Dit is miskien nou die aangewese tyd dat ‘n beleid deurgevoer word, waar die matriekouers self die matriekafskeid aanbied.  Dit sal al die matriekouers die geleentheid gee om net die beste funksie vir hul eie kinders aan te bied.

Ten spyte van “Wonder maar net” se afbrekende kritiek wil ek die Matrieks 2011, gelukwens met hul goeie maniere.  Op een na, was ek die afgelope 30 jaar by ál HFM se matriekafskeidsfunksies.  Dit is tog algemene kennis dat matrieks normaalweg nie kan wag om by hul “after parties” uit te kom nie.  Nie 2011 se groep nie.  Daar was werklik nog tot 12 uur baie matrieks wat gedans het.  Die meeste wat deur die aand vertrek het, het baie ordentlik kom groet en kom dankie sê.  Dankie gr 12’s 2011 vir julle mooi dankies en waardering wat uitgespreek is.  Dit gaan tog uiteindelik oor julle en julle persepsie.

Die gr 11 Matriekafskeidkomitee, die gr 11 registeronderwysers, die betrokke gr 11 leerlinge en ouers, julle het ‘n grootse taak verrig.  Uit my hart bedank ek julle almal vir harde werk.  Moenie toelaat dat een stemmetjie, roepende uit die woestyn, ‘n bitter nasmaak in u mond laat nie.  Kom ons baai ons in die talle dankies wat na ons kant toe gekom het.

Francis Coetzee – Hoërskool Frikkie Meyer