Hardekool weer by SABA

Die boogskuts van Hardekool Boogklub het goed presteer by die agtste SABA vir 2011. Agter vlnr: Johan Rudolph en Henk Engelbrecht. Voor vlnr: Antionette Herman en Petro van Reenen.

PRETORIA – Die Agtste SABA (South African Bowhunters Association) kompetisie vir 2011 het op Saterdag 1 Oktober 2011 by Magnum Archery, Pretoria plaasgevind.

Vyf skuts van Hardekool Boogklub het meegeding.

Soos oudergewoonte moes die skuts weer telke male obstruksies soos bome en takkies tussen skut en teiken trotseer. Met hierdie kompetisie moes die skuts verskeie skote vanuit ‘n knielende posisie skiet. Die wind wou ook nie saamspeel nie, en dit het vernuf gekos om goeie skote op die teikens te plaas.

Die skuts het egter hierdie struikelblokke met gemak oorkom en soos volg presteer: Antionette Hermann het 78% met drie hartskote geskiet en tweedeplek behaal vir die “Senior Female Broadhead” afdeling. Petro van Reenen het 92% met 12 hartskote geskiet en eersteplek behaal vir die “Senior Female Mechanical” afdeling. Malan Hermann het 66% en 11 hartskote geskiet. Johan Rudolph het 80% met 10 hartskote geskiet en Henk Engelbrecht het 82% met 12 hartskote geskiet.  Johan, Henk en Petro het ook elkeen ‘n sertifikaat ontvang vir ‘n punte telling bo 80%.

Die volgende SABA kompetisie vind plaas op 12 November 2011 by Magnum Archery, Pretoria. Hierdie bogenoemde kompetisie sal dan ook die laaste kompetisie wees vir 2011. SABA sluit dan ook oudergewoonte die jaar af met hulle jaareindfunksie na afloop van die kompetisie.

Hardekool Boogklub kom elke Donderdagaand vanaf 17:00 by Obaro Thabazimbi se lapa vir skiet oefening en samesyn bymekaar.

Belangstellendes kan vir Hein Holtzhausen by 083 701 3039, Petro van Reenen by 082 804 9927 of Henk Engelbrecht by 083 707 3691 vir meer inligting kontak. Die hele gesin is welkom. Indien u belangstel om touwys gemaak te word, reël gerus vooraf met een van bogenoemde persone.