Huis Immergroen open sy deure

Die komitee-lede van Huis Immergroen, agter vlnr: Jan Viljoen, Jaco van Vuuren, Fanie Venter, Jan du Toit, Johan du Toit, ds Neville Boy. Voor vlnr: Marie Steenekamp, Dawie Snyman en ds Albert Boshoff.

THABAZIMBI – Die datum 13 September 2011 sal lank onthou word, want geskiedenis is op dié dag gemaak toe Huis Immergroen se deure uiteindelik amptelik geopen is en kon dié projek wat in 2007 net ‘n gedagte was, na jare se harde werk en insette ‘n werklikheid word.

Bosveld-oord, ‘n oord vir bejaardes was vir ‘n lang tyd die enigste heenkome vir die senior burgers in Thabazimbi gemeenskap, die behoefte het egter ontstaan vir ‘n versorgingshuis vir verswakte bejaardes, maar tog was daar ook ‘n aanvraag vir ‘n middeweg huis, waar bejaardes sorg ontvang, maar nog nie heeltemal verswak is nie.

Aan die voorpunt van die gedagte was Marie Steenekamp en Casper Pretorius, in opdrag van die Bejaardesorg Trust. Daar was ‘n vergadering byeengeroep om so ‘n huis te bespreek en ook van die werklikheid van so ‘n projek. Met ‘n bankrekening van net oor die R206 000 was so ‘n projek eintlik iets wat net op papier sou bestaan. Die beraamde koste vir so ‘n huis was R4,3 miljoen en die geldelike tekort was duidelik. Die naam Huis Immergroen is algemeen aanvaar in Mei 2007 en vandaar is die bal aan die rol gesit.

Nietemin is daar planne vir die projek opgetrek in Junie 2007. Op 24 Februarie 2009 is die eerste sooi deur Marie Steenekamp gespit en is die fondasie neergelê vir Huis Immergroen. Die ondersteuning van die projek sou nie moontlik gewees het sonder die hulp van die gemeenskap nie asook die vier susterskerke wat baie hard gewerk het om fondsinsamelings te reël.

Die projek het baie stil gestaan vanweë die tekort aan fondse of arbeid, maar nietemin elke bietjie wat gedoen was, was ‘n stappie nader aan die einde. Met die aanvang van 2008 was daar nie sekerheid oor wanneer die projek klaar sou wees nie, maar stadig maar seker het dinge gebeur. Die komitee wat gestig was, was aan die voorpunt van besluitneming van die projek. Namate die projek spoed begin kry het, het meer en meer donasies ingestroom en met die einde in sig is die laaste werk afgehandel. Baie organisasies en indiwiduele persone het ‘n baie groot rol gespeel in die projek en word opreg bedank vir hul tyd wat hulle ingesit het om die projek te laat slaag, onder andere word die volgende persone en instansies bedank: Casper Pretorius was die algemene organiseerder as daar iets moet gedoen word, sou hy dit doen. Tjaart Coetzee was groot en deels die bouer en het ‘n baie groot rol gespeel om die projek klaar te maak. Tuffie Reyneke en sy span het aan die werk gespring en die half klaar projekte 99.9% voltooi, Nico du Plessis en sy werkers het ook baie hard aan die laaste deel van dié huis gewerk. Luzaan Combrink het ook ‘n baie groot rol gespeel in die versterking van Huis Immergroen se fondse. Sy het op haar eie die inisiatief geneem en haar hardloop skoene ingespan om geld in te samel. Allen du Buys het ook ‘n groot bedrag geskenk, so ook Ds Hennie van den Linde en sy gemeente wat ook ‘n groot bedrag geld geskenk het. Die Kwêvoël wat die gemeenskap altyd op hoogte gehou het van die vordering van Huis Immergroen sowel as die radiostasie, Thaba Stereo. Almal word bedank vir hulle bydraes op een of ander manier om hierdie projek ‘n werklikheid te kon maak.

Daar is egter nog ‘n tekort van R150 000 om die laaste omkoste te dek. Daar word ook nog gordyne, tafels stoele, mikrogolfoonde, broodblikke, potte panne, kombuis gereedskap, sitkamer stoele om maar ‘n paar op te noem benodig. Enige verder bydraes is welkom, kontak Marie Seenekamp gerus by 014772 1530.