Helpende hand hou streeksraadvergadering

Afgevaardigdes van Helpende Hand – Limpopo by die streeksvergadering: Voor vlnr: Nesta Botha-Tzaneen, Vera-Warmbad, Marianthie vd Walt-Streeksvoorsitster Limpopo, Marita Bester-Ellisras en Eulogia de Wet-Potgietersrus. Agter vlnr: Mari Meintjes-Northam, Monica Annandale-Thabazimbi, Cecelia du Plessis-Rustenburg, Anneline Geldenhuys- Tzaneen, Lucia Bronkhorst- Rustenburg Vroue en Madeleine Koekemoer- Naboomspruit.

POTGIETERSRUS – Die Voorsitsters van Helpende Hand Limpopo het gedurende die naweek van 10 en 11 September te Lantern Herberg buite Potgietersrus byeengekom om hul eerste streeksraadvergadering te hou.

Punte op die sakelys wat indringend bespreek is, is Streeksprojekte vir 2012, strategie vir ledewerwing in die streek, Hoofkantoor ondersteuning en besoeke, strategiese en taktiese beplanning.

Dit was ‘n luisterryke geleentheid in ‘n pragtige omgewing en die verskillende voorsitsters het heerlik gekuier en idees uitgeruil. Vriendskapsbande is gesmee, en daar gaan gepoog word om as takke saam te werk, ten einde Helpende Hand meer doeltreffend en ‘n wesenlike verskil in die onderskeie gemeenskappe te maak. Tans beplan Northam en Thabazimbi Helpende Hand, in samewerking met Northam VLU en Cornelia Holtshauzen ‘n Fleur de Lis Damesoggend op 22 Oktober ter versterking van Helpende Hand se fondse. Die Fleur de Lis Damesoggend is ‘n jaarlikse instelling op Thabazimbi se sosiale kalender, en vanjaar s’n beloof om een van die hoogtepunte in Thabazimbi te wees. Vir meer inligting aangaande Helpende Hand, of Northam VLU, skakel Mari Meintjes 0820864915.