Bosveld Posduif Klub

Uitslae vanaf Hanover op 24 September is as volg:

Ope 1 Wedvlug:
Aantal duiwe: 45
Wenspoed: 999.6642mpm

  • M&M Hokke: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15
  • Mawala Hokke: 2, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21
  • Grobler Hokke: 6, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 25

Ope 2 wedvlug
Aantal duiwe: 45
Wenspoed: 1006.6019mpm

  • M&M Hokke: 1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16
  • Mawala Hokke: 5, 8, 9, 18
  • Grobler Hokke: 7, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21