Geen Afrikaans binnekort meer vir Laerskool Leeupoort?

Laerskool Leeupoort wat sedert die vroeë 1940’s bestaan en in later jare sowat 120 Afrikaanse leerders gehuisves, sal moontlik volgende jaar nie meer klasse in Afrikaans aanbied nie.

LEEUPOORT – Leeupoort Laerskool, wat steeds die leuse “Kennis is Mag” op sy briefhoof ten toon stel, het so leeggeloop van Afrikaanse leerders sedert dit saamgesmelt het met, onder andere, Tloutona Primary, dat die kans goed is dat geen Afrikaans meer volgende jaar in hierdie skool aangebied sal word nie.

Sedert die samesmelting aan die begin van 2009 het die sowat 120 tot 130 Afrikaanse leerders tot ‘n skamele 17 verminder. Die totale aantal leerders in hierdie skool is tans minder as 100.

Uit verskeie oorde word beweer dat die skool uiters swak bestuur word met onderwysers en administratiewe personeel wat dikwels afwesig is. Die ouers van eertydse leerders betreur ook die fisiese agteruitgang van die geboue en gronde. Die atmosfeer in die skool is gespanne te midde van beskuldigings van rassisme en intimidasie.

In die Rapport van 7 Junie is berig oor ‘n klag van aanranding wat by die polisie gelê is na ‘n voorval op 25 Mei waartydens die hoof klaarblyklik ’n tienjarige seun aan die keel gegryp het en gedreig het om hom dood te maak.

Probleme vir die Afrikaanssprekende leerders het die afgelope kwartaal tot ‘n punt gekom toe die Afrikaanse leerkrag vir Gr R tot 3, Mariëtte Stone, einde Julie bedank het. Daar was 9 leerders in hierdie groep. Hierna moes die Afrikaanse onderwyser, Arno Jackson, wat vir Gr 4 – 7 verantwoordelik was die hele groep hanteer, naamlik Gr R tot 7, insluitend die verskillende vakke vir die ouer groepe, ‘n onmoontlik taak, volgens een van die ouers, Jenny Taljaard.

Jackson het egter ook bedank, maar voorlopig sy bedanking teruggetrek. Indien dit nie gebeur het nie, sou die hele Afrikaanse groep moes oorskuif na die Engelse kurrikulum kort voor die einde van die derde kwartaal. Hierdie klasse word blykbaar in beide Tswana en Engels aangebied.

Op 1 September vanjaar is ‘n vergadering by die skool gehou waartydens die hoof, MA Lebelo, ‘n skrywe beskikbaar gestel het, waarin verduidelik word dat die aantal Afrikaanse leerders te min is en dat die Onderwysdepartement nie ‘n plaasvervanger gaan aanstel vir Stone nie tensy die beheerraad die persoon se salaris kan befonds.

Ontstoke ouers glo egter dat geen stappe gedoen is om Stone se pos te vervang nie aangesien die Kringkantoor teenoor een van die beheerraadslede ontken het dat die skool ‘n vervanging aangevra het.

Teen hierdie tyd het van die ouers ‘n afgetrede onderwyseres genader om uit te help, ten minste tot die einde van die jaar. Sy het ingestem op voorwaarde dat haar brandstofonkoste tussen die huis en skool gedek word. Sy is egter intussen deur die skoolhoof meegedeel dat sy nie tydelik mag uithelp nie, aangesien daar niks op skrif is nie.

Volgens ‘n woordvoerder van die Limpopo se Departement van Onderwys, Pat Kgomo, is dit heeltemal aanvaarbaar dat ‘n skool ekstra onderwysers aanstel op eie inisiatief en onkoste.

Intussen rig Jenny Taljaard  van die beheerraad se tugkomitee steeds ‘n ernstige beroep aan enige persoon of instansie, wat bereid is om die onderwyseres te help borg vir die laaste kwartaal, om haar te kontak op haar selfoon 079 072 8129.

Laerskool Leeupoort het in die vroeë 1940’s ontstaan nadat Abraham Cohen, pa van Ben Cohen van Leeupoort, die gebou aan die destydse Departement van Onderwys geskenk het. Volgens Ben se skoondogter, Madie, was dit al die jare ‘n baie goeie skool wat meer as een hoofleier en sportpresteerders in verskeie hoërskole in die omgewing opgelewer het. Meeste Afrikaanse leerders in die Rooiberg-Leeupoort-area gaan deesdae skool in Koedoeskop en Warmbad. Madie Cohen self woon deesdae in Warmbad, waar haar kinders skoolgaan, terwyl sy daagliks die 60km na Leeupoort toe aflê vir werk.

Laerskool Koedoeskop het ‘n 20-sitplek-bus beskikbaar gestel om leerders tussen Rooiberg en dié laerskool, ‘n afstand van sowat 50 km, te vervoer. Die brandstofonkoste word egter deur die ouers gedra. Die bus is egter nie voldoende nie en daar is ook saamryklubs gestig om ander leerders te vervoer vir wie daar nie plek op die bussie beskikbaar is nie.

Vir Jenny Taljaard is dit egter nie ‘n opsie nie, aangesien sy 5 pleegkinders in haar sorg het, te veel om ‘n saamryklub te vorm. By navraag by Opvoedkunde se Kringkantoor is aan haar meegedeel dat tuisonderrig nie “toegelaat” word in Limpopo nie. Geen bevestiging hiervoor kon van die provinsiale woordvoerder verkry word nie.

Hennie Pauw