Klassifikasie van Brande

THABAZIMBI – In ‘n onlangse terugvoervergadering oor die brande wat Thabazimbi die afgelope maand geteister het, is besluit dat vure volgens hul impak en die hulp wat verleen word onderskei sal word.

Kleiner vure wat redelik maklik onder beheer gebring kan word deur boere, sal so gelaat word. Working on Fire (WoF) kan, teen ‘n koste vir die boer, hulp verleen indien nodig.

Met groter vure, kan gemeenskapsondersteuning gebied word indien WoF, die munisipale FPO (Fire Protection Officer) en Brandbeskermingsvereniging se voorsitter so besluit. Hierdie vure brand oor groter gebiede en versprei vinnig onder toestande van ‘n hoë Vuur Gevaar Indeks, sterk winde en waar groot verliese aan weiding plaasvind. Die vure by Leeupoort en Meletse die afgelope maand, tel onder vure waarby gemeenskapsondersteuning gebied sou word.
Vure wat buite beheer brand, moet as ramp verklaar word, om sodoende Rampbestuur op streeks- en provinsiale vlak te aktiveer. Met hierdie brande kan die ondersteuning van helikopters ingeroep word.

Thabazimbi se Brandbeskermingsvereniging het onlangs nuwe sektorleiers aangewys. Hierdie persone sal elke twee maande Uitvoerende Komitee-vergaderings bywoon en vorm die skakel tussen grondeienaars en die Brandbeskermingsvereniging. Hy/sy koördineer ook tydens vure en voer ook inspeksies uit op plase.

Boere wat nog nie aan die vereniging behoort nie, word versoek om hul sektorleiers te kontak. In die Boshoffberg-area is Jurg Potgieter (074 216 1077) sektorleier. In Cumberland is dit Jan Fourie (082 927 9631) en in Dwaalboom John Botes (082 744 3613). Koedoeskop se sektorleier is Pietdaan Fourie (079 891 8533) en Kromdraai s’n is Jan Delport (073 189 0854). Daar is geen verteenwoordiger tans vir Makoppa.

In die Northam/Holfontein-gebied is David Rakgase (082 975 9454), in Northam/Swartklip is Francois Lötter (072 128 8532) en in Rooiberg Philip Nel (083 394 0140) die onderskeie sektorleiers. In Sentrum staan Pieter Roets (083 765 5507) tydelik in en in Thabazimbi-dorp kan die Verkeersbeampte op bystand (083 687 1883) gekontak word in geval van ‘n brand.

Amandelbult en Swartklip word verteenwoordig op die vereniging deur Schalk Fourie (078 751 2382), Kumba deur Harry Barnard (083 701 3042) en PPC Dwaalboom deur Johan Kemp (082 774 0098).

Hennie Pauw