Eerste Bul- en aanteelveiling by Lenteskou

PRETORIA – Die Lenteskou: Alleras beesveiling wat Simmentaler, Braunvieh en Hugenote ingesluit het, het op Donderdag 1 September tydens die Pretoria Lenteskou plaasgevind.

Die pryse is behaal op die Eerste Bul- en aanteelveiling. Hierdie diere is te koop aangebied maar nie geskou tydens die Pretoria Lenteskou nie.

Twintig Hugenoot stoetbulle van mnr Louis Nel verkoop teen ‘n gemiddeld van R24 450 aan MA Hendrikz van Nylstroom. Elf Hugenoot stoetverse van TTT Lochner verkoop teen ‘n gemiddeld van R8773 aan JD Innovations van Bela-Bela. Die omset vir die Hugenote was R585 5000.

Vier Simmentaler stoetbulle van HC Franck verkoop teen ‘n gemiddeld van R23 625 aan Bergh trust te Hartebeespoort. Die totale omset vir die Simmentalerstoet was R94 500, slegs bulle was te koop aangebied.

Een Braunvieh stoetbul van PR Wessels verkoop teen R18 000 aan Bergh trust te Hartebeespoort. Die totale omset vir die veiling was R698 000.