Waar is die water?

THABAZIMBI – Tydens die afgelope week of wat het dorpsinwoners weer swaar gebuk gegaan onder watertekorte, veral in die hoërliggende gedeeltes.

Volgens Cornelius Booysen, Tegniese Bestuurder by die Munisipaliteit, is die probleem enersyds te wyte aan die staking en andersyds aan die gewone probleme van watervermorsing en probleme met die bestaande toerusting en -stelsel.

Tans word die pompstasie beman deur een van twee mense, Danie Stoltz (siviele koördineerder) of Billy Thlabadira (tegnikus: Water), aangesien al die ander operateurs tans staak. Die pompstasie moet 24 uur beman word. Vanaf die pompstasie word die water vir 8 km na die reservoir gepomp.

Daar is egter soos, in die verlede, nog probleme met die watertoevoer as gevolg van gebrekkige infrastruktuur.

Volgens Booysen moet ten minste twee pompe by die pompstasie vervang word en die verbruik daar geoutomatiseer word en ‘n nuwe “telemetry” stelsel, wat die watervlakke beheer, installeer word.

Dit sou ook ‘n groot verbetering teweegbring as ‘n 48uur reservoir by die pompstasie opgerig kan word sodat onderbrekings van Magalies Water nie die dorp onmiddellik sou beïnvloed nie.

Groot waterverliese vind ook steeds in die dorp plaas en die inwoners se samewerking word versoek om water omsigtig te gebruik. In ‘n wateroudit sal vasgestel kan word hoeveel van die water gaan deur verliese verlore en van watter persentasie kan rekenskap gegee word.

Hennie Pauw