Ons lesers skryf – Werk en wen

Tydens die staking van die munisipale werkers wat pas ‘n week gelede ‘n werklikheid in Thabazimbi was, het die inisiatief, deursettingsvermoë en werkywer van ‘n deel van die gemeenskap duidelik na vore gekom. Die betrokke dag is skouer-aan-skouer gewerk om die vullis wat in die strate rondgestrooi was, op te ruim.

‘n Dankwoord word gerig tot die gemeenskapslede wat ons as lede van die Raad behulpsaam was met die opruiming. Waardering word betuig teenoor Willie Roux van Roux Engineering vir die beskikbaarstelling van die voorlaaier, Freddie Nel van Koedoeskop Stene vir die leen van die wipbaktrokke, Neels Brits vir die vragmotor en Fanie Griesel vir die sleepwa.

Dankie aan diegene wat hulle tyd en krag geoffer het om diensbaar in die gemeenskap te wees. Daar bestaan waardering dat mans en vrouens onverpoosd arbeid verrig het. Niemand het teruggedeins om die opruimingswerk te doen nie. Kom ons maak die leuse met alle opdragte en uitdagings ook in die toekoms van toepassing: Werk en wen.

DA-raadslede