Vaarwel Barry

Barry Maré, geliefde eggenoot, vader en oupa, is op Saterdag 30 Julie 2011 oorlede. Sy familie wil net dankie sê vir almal se boodskappies en ondersteuning deur hierdie tyd.

THABAZIMBI – Barry Maré (67) is na ‘n lang siekbed, op Saterdag 30 Julie 2011 oorlede.

Barry was reeds sedert Januarie vanjaar bedlêend, maar het sy stryd teen kanker verloor. Hy groet sy eggenote, Trudie, kinders en kleinkinders.

Hy is op Vrydag 5 Augustus vanuit die AGS Kerk Thabazimbi deur  Danie Breedt van Immanuel Gemeente ter ruste gelê.