Ons lesers skryf – Bekommerde ouer

Hoe help ek my kind is die vraag op my lippe wanneer my 12 jarige seun vir die soveelste keer huistoe kom en vertel hoe hy vandag deur ander seuns geboelie is. Hy hoef dit nie eers vir my te sê nie, want die hemp sonder knope, stukkende tas of uitdrukking op daardie gesig spreek boekdele.

Soos tye verander, het boelies ook verander en is dit nie net meer 1 boelie op ‘n slag wat ‘n ander seun boelie nie, maar ‘n groep wat almal as een “man” teen jou kind saamspan.  Kry hy die oorhand oor een, gaan die groep net voort. Probeer jy jou kind leer om vir homself op te staan besef jy dat dit nie vir hom moontlik is as hulle in die meerderheid is nie. Gryp jy as ouer in, word dit net erger. Dit lyk my ook dat daar nie meer onderskei kan word watter tipe kind ‘n boelie is nie. Ek persoonlik weet van twee gevalle waar dit onderwysers se kinders was wat deel was van hierdie boelie groepe.

Dit gebeur nie net in die Laerskool nie, maar ook op Hoërskool vlak. Die probleem kan meer as net jou kind beïnvloed en gevolge hê wat voorkom kon word. Graag wil ek alle ouers wat dieselfde probleem ondervind nooi om met ons in verbinding te tree sodat ons ‘n oplossing in samewerking met die onderskeie skole en leerkragte vir hierdie probleem kan kry.

Celesté
079 530 3316

Michelle
071 753 4013