Ondersteuning vir mense met verslawing

THABAZIMBI – Die byeenkomste van die Oasis Steungroep vir mense wat worstel met substansmisbruik begin weer op Donderdag 18 Augustus. Dit vind plaas op Donderdae van 18:00 tot 19:00 by Parklaan 5 (SAVF kantore).

Die SAVF tree op as koördineerder van die Oasis Steungroep en sessies word aangebied met  fasiliteerders uit pastorale oord, sowel as gemeenskapslede. Die groep werk vanuit ‘n christelike oogpunt maar is nie kerkgebonde nie. Daar word gestreef  om die afhanklike en sy gesin te begelei tot insig en ‘n lewe van oorwinning en lewensvreugde.

Die groepbesprekings is informeel deurdat inligting onderling gedeel word en dan gemeet word teen teorie en persoonlike ervarings. Niemand word tydens die sessies gedwing om te praat nie en persone wat nie self ‘n afhanklikheidsprobleem het nie, is ook welkom om die groep by te woon.

Die visie van die Oasis Steungroep is om ondersteuning en motivering te bied aan die substansafhanklike, sy/haar geliefdes en die gemeenskap ten einde blywende soberheid en lewensvreugde te verseker. Die groep se leuse is “Een dag op ‘n slag”.

Vir enige verdere inligting kan die SAVF by 014 777 1093 geskakel word tydens kantoor-ure.

Hennie Pauw