Bosveld Posduif Klub

Uitslae vanaf Kimberley is as volg:

Jaaroud wedvlug
Wenspoed: 1136.6376mpm
Aantal duiwe: 90

 • Grobler Hokke: 1, 2, 20, 29, 30
 • J. Alers: 3, 11, 21, 23
 • Mawala Hokke: 4, 9, 10, 15, 17, 26, 28
 • M&M Hokke: 5, 6, 8, 11, 12, 18, 22, 24, 25
 • N. Geldenhuys: 7, 19
 • Jan Breedt: 14, 16, 27

Ope wedvlug
Wenspoed: 1147.9677mpm
Aantal duiwe: 90

 • M&M Hokke: 1, 3, 10, 11, 24, 25
 • Grobler Hokke: 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 19, 25
 • Mawala Hokke: 8, 9, 21, 22, 23
 • Jan Breedt: 12, 29, 30
 • J. Alers: 13, 15, 20, 27, 28
 • N. Geldenhuys: 17, 18