Poësie-Skryf kompetisie ter bevordering van Afrikaans

THABAZIMBI – Leerders en alle inwoners van die omgewing word die geleentheid gebied om die skryfgoed nader te sleep en met hul pennewerk dalk in aanmerking te kom vir ‘n prys.

Die ATKV-tak Thabazimbi het bekend gemaak dat hulle ‘n poësie-skryf kompetisie, ter bevordering van Afrikaanse Poësie, gaan aanbied. Daar is drie afdelings: Afdeling A is vir laerskole en in twee onderafdelings ingedeel naamlik: Gr 1 – Gr 4 en Gr 5 – Gr 7. Afdeling B is vir hoërskole en is ook in twee onderafdelings ingedeel naamlik: Gr 8 – Gr 10 en Gr 11 – Gr 12. Afdeling C is vir volwassenes.

Die regulasies is as volg: Elke deelnemer word beperk tot ‘n maksimum van 3 inskrywings. Geen beperkings op vorm en lengte van gedig nie. Alle inskrywings moet getik of in leesbare drukskrif wees. Die inskrywingsvorm word ook as waarborg geteken dat dit die deelnemer se eie oorspronklike werk is. Leerders word hierin bygestaan deur die ouer/voog. Inskrywingsfooi beloop R20 per inskrywing. Sluitingsdatum vir inskrywings is 29 Julie 2011.  Alle inskrywings moet in ‘n toepaslike A4 of A5 koevert by die volgende persone ingehandig word: Laerskool Thabazimbi: Mev Rita Volschenk, Hoërskool Frikkie Meyer: Mnr Henco Smith en Volwassenes en ander skole: Stuur inskrywings aan ATKV-Poësie kompetisie, Posbus 752, Thabazimbi, 0380 of kan afgelewer word by Agstelaan 21, Thabazimbi of Die Kwêvoëlkantoor, Tweedelaan 17, Thabazimbi.

Inskryfvorms is ook by bogenoemde plekke en persone beskikbaar. Alle inskrywings sal uiters vertroulik hanteer word. Beoordeling sal deur bekwame persone, deur ATKV aanbeveel, gedoen word.

Twee pryse per onderafdeling word vir Afdeling A en B toegeken en drie pryse vir Afdeling C.