Blokbrande so gou moontlik afgehandel

THABAZIMBI – Blokbrande moet so gou moontlik afgehandel word, voordat die Brandgevaar Indeks te hoog raak.

Inspeksies deur die Departement Landbou vir blokbrande behoort binne die volgende week of twee voltooi te wees en toestemming sal ter plaatse gegee word sodat dit so gou moontlik afgehandel kan word.

Daar moet egter nog goedkeuring van die Thabazimbiese Brandbeskermingsvereniging verkry word, vir beide blokbrande en die brand van brandbane, om seker te maak dat die vure nie in verkeerde toestande begin word nie. Brande mag slegs gedurende week gedoen word, behalwe as spesiale toestemming verkry is vir ander tye.

Lede van die Brandbeskermingsvereniging word versoek om Thabazimbi FPA op Facebook te raadpleeg vir die Brandgevaar Indeks (BGI). Die BGI word gedurende die gevaarperiode, tussen mid-Julie tot die eerste seisoenale reën, daagliks opdateer.

‘n Tweede Working on Fire (WoF)-span is tans besig om opgelei te word by Marakele Nasionale Park en behoort binne die volgende week ontplooi te word in die Northam-Bakgatla-gebied. ‘n Versoek is deur Willem Crause, WoF-spanleier in Waterberg, gerig dat boere wat brand, hom in kennis stel dat die WoF-spanne op ‘n gereedheidsgrondslag kan wees. Sy telefoonnommer is 076 810 3544.

Intussen het nog TLU-lede van die Brandbeskermingsvereniging se Uitvoerende Komitee bedank as gevolg van geskille met die Munisipaliteit. Daar word verwag dat hierdie probleme groot aandag geniet by die Algemene Jaarvergadering wat op 17 Augustus om 14:00 in Kumba se Bioskoopsaal in Thabazimbi plaasvind. Die kwessie van die moontlike ontbinding van die huidige komitee sal ook bespreek word.

Hennie Pauw