Lae produsentepryse vir melk kommerwekkend

Tydens ‘n vergadering van sowat 50 besorgde melkprodusente van die Overbergstreek is met skok kennis geneem dat 21 melkprodusente van een melkkoper die bedryf gedurende die afgelope ses maande verlaat het. Nie net is produsente finansieel geraak nie, maar ‘n beduidende aantal plaaswerkers het ook hulle werk verloor.

Voorts is met kommer kennis geneem dat nog 12 produsente gedwing gaan wees om die bedryf binne die volgende drie maande te verlaat indien die produsenteprys nie voldoende opwaarts aangepas word nie.

Produsentepryse in Suid-Afrika is tans ten minste 7% laer as ‘n jaar gelede. Internasionaal het produsentepryse reeds by die styging in internasionale suiwelprodukpryse aangepas. Die Suid-Afrikaanse melkprodusent ervaar egter tans stagnante produsentepryse, terwyl insetpryse sedert 2010 skerp gestyg het. Invoerpariteit is tans in die omgewing van R4 per liter, terwyl die gemiddelde produsenteprys plaaslik ongeveer R2,80 per liter is.

Produsente het hul ontevredenheid uitgespreek oor prysmeganismes, wat, volgens hulle, melkprodusente in die Overberg ernstig finansieel benadeel, terwyl melkprodusente in ander streke bevoordeel word.

Hierdie ‘aanvaar dit of nie’-benadering, gaan daartoe lei dat van die beste gehalte melk in die land vir die verbruiker verlore sal wees. Die staking van melkproduksie in die Overbergstreek kan ook verdere druk op die omgewing plaas, deurdat melkkopers hul grondstof oor lang afstande na prosesseringsaanlegte sal moet vervoer.

Nuwe gestruktureerde besigheidseenhede op produsentevlak word in die vooruitsig gestel om die wanbalanse wat in die waardeketting bestaan, reg te stel.