Radikalisme polariseer

Kommersiële boere kan nie gebrandmerk word al sou hulle hul plase onregmatig bekom het en boonop obstruktief met grondhervorming is nie.  Julius Malema se opruiende wanvoorstellings kan ook geensins regverdiging vir die staat bied om boere van hul plase te ontneem en min of selfs geen vergoeding daarvoor te betaal nie. Dit is ‘n uiters konflikterende benadering wat katastrofiese implikasies vir beleggersvertroue, voedselsekerheid en werkskepping inhou,” aldus Theo de Jager, visepresident van Agri SA en voorsitter van hierdie organisasie se Transformasiekomitee.

“Die ekonomiese politiek wat Malema verkondig, is elders reeds mee ge-eksperimenteer en die rampspoedige resultate daarvan spreek boekdele vir enige objektiewe en realistiese waarnemer. Zimbabwe is een voorbeeld van die resultaat wat  sodanige beleid oplewer en Suid-Afrika sal met soortgelyke eksperimente ook nie grootskaalse ondergang vryspring nie,” sê De Jager.

De Jager sê dat dit fataal is om revolusionêre oplossings op verkeerde aannames van ‘n probleem te basseer. Die sosialistiese droom van 1955 se Freedom Charter wat bepaal dat grond moet behoort aan dié wat dit bewerk, is in feitlik al die voorheen kommunistiese lande beproef. Voortspruitende hongersnood en armoede het daardie bedelings tot ‘n val gebring. Die 2007-Polokwane resolusie oor die verwerping van die vrywillige koper en verkoper benadering het ook nie die ware oorsake van die probleem, naamlik korrupsie, nepotisme en wanbestuur in ag geneem nie. Die gebrekkige kapasiteit om begunstigdes in die uiters mededingende landbou te vestig, dra verder daartoe by dat daar feitlik geen suksesverhaal met die grondrestitusieprogram is nie.

“Agri SA vertrou dat daar in die geledere van die regerende party steeds ‘n genoegsame verbintenis is tot die uitgangspunte wat deur politieke onderhandeling as ‘n skikking daargestel en in die grondwet vervat is. “Ons is in ‘n sensitiewe politieke fase waarin politieke-, sake- en gemeenskapsleiers hulle moet uitspreek oor hulle verbintenis tot die uitgangspunte waarop ‘n suksesvolle Suid-Afrika gebou kan word en duidelikheid oor nasionalisering is ‘n belangrike element hiervan,” sê de Jager.