Hoof se vrou word ter ruste gelê

Maria Campbell (49) sal altyd onthou word as die “Hartjie en Kruisie” dame, soos sy altyd haar naam geteken het met ‘n hartjie of kruisie daarby.

THABAZIMBI – Maria Campbell, eggenote van HFM Hoof, Colin Campbell, het op Sondag 26 Junie 2011 die wêreld gegroet na ‘n lang stryd teen kanker.

Maria Elizabeth Campbell, nooiensvan Pretorius, is op 10 Maart 1962 in Lusaka in Zambië gebore.

Sy het haar laerskool loopbaan afgesluit aan die Chinhoyi Laerskool in die destydse Rhodesië. Maria het aan die Hoërskool Louis Trichardt gematrikuleer in 1979 en behaal die BA Graad met hoofvakke Engels, Geografie en Bybelkunde aan die Universiteit van Potchefstroom in 1982. Hierna het sy haar Hoër Onderwys Diploma verwerf en later gedurende 1989 die diploma in Jeugweerbaarheid. Op 10 Desember 1983 trou sy met Colin Anthony Campbell. Twee kinders is uit hierdie huwelik van 27 jaar gebore: Peter besig met die LLM Graad en MBA Diploma aan die Universiteit van Noordwes en Shirley huidig ‘n Graad 12 leerder aan die Hoërskool Frikkie Meyer.

Maria was verbonde aan die volgende skole vanaf 1984 tot en met 2011: Laerskool Germiston, Laerskool Fauna Park in Phalaborwa, Hoërskool Pietersburg, Hoërskool Ellisras en Hoërskool Frikkie Meyer. Maria was in eie reg ‘n skitterende onderwyseres en het gedurende haar loopbaan verskeie toekennings ontvang as een van die beste onderwyseres vir die vak Engels. Hierdie sertifikate en toekennings is deur die Departement van Onderwys sowel as die plaaslike regerings gemaak. Maria Campbell is gedurende haar tydperk as onderwyseres bevorder tot Departementshoof – Amptelike Tale – English Home Language en English First Additional Language. Vir baie jare het sy die amptelike matriekvraestelle nagesien. Maria was ‘n baie toegewyde onderwyseres, afrigter van verskeie hokkie spanne en nou betrokke by kulturele aktiwiteite, soos onder meer die revue. Hierdie merkwaardige vrou was vir die 12 jaar wat sy op skool was, nie een dag afwesig nie.

As Gesin, Familie, Kollegas en Vriende sal hierdie vriendelike en spontane vrou baie gemis word. “Ons gun haar die rus en vrede na twee jaar se lang stryd by ons Hemelse Vader”.

Sy word oorleef deur Colin, Eggenoot; Peter, Seun; Shirley, Dogter, Chris, Vader; Shirley, Moeder, twee broers, een suster, drie swaers en vier skoonsusters, familie en vriende.

Maria se begrafnisdiens was op Woensdag 29 Junie vanuit die NG Kerk Thabazimbi.