‘n Bosveld reus sneuwel

Sersant James Hudson in die dae toe Thabazimbi Kommando nog bestaan het. Die Hudsons het diep spore in die Kommando getrap.

THABAZIMBI – Een van die hoë bome van die Bosveld het geval met die afsterwe van James Hudson Saterdag 18 Junie. James is gebore op die plaas Fairfield op 30 Oktober 1939 onder die Apiesdoorns op die walle van die Krokodilrivier. Hy het stil heengegaan na ‘n jare lange stryd teen kanker. James het sy amper 72 jaar op die plaas Fairfield gebly, geboer en gewerk en hy is op Fairfield oorlede.

Die Hudson broers van Makoppa is die Bosveld oor bekend en geliefd. James en sy broer Karra was stil, nederig en altoos behulpsaam. Dit was dan ook veral met sy water boormasjien wat James op honderde plase gekom het. Hy was ‘n baie aktiewe lid van Thabazimbi Kommando saam met sy broer Karra, sy vrou Kobie en dogter Jolanda. James het die rang van sersant beklee.

Hy laat sy vrou Kobie, sy seun Tomas en dogters Hannelie, Elsabé en Jolanda en 11 kleinkinders agter. Hy gaan vreeslik gemis word met ‘n skatkis vol herinneringe vir familie en vriende. Kobie Hudson en kinders bedank graag vir ds Hennie vd Linde en Isak Joubert vir al hulle besoeke en ondersteuning en raad. Dr Willem du Plessis word ook bedank vir al sy hulp en goeie raad.

Mev Kobie Hudson bedank al die kinders, familie en vriende vir hulle bystand. Henk Havenga word ook bedank vir sy bystand en toerusting wat gebruik is. Ria Souman se vinnige optrede die dag van James se oorlye word ook bedank.

Tobie Lombard