Tambotie benodig rolstoele in geval van brand

THABAZIMBI – Daar sal dringend veertien rolstoele aangekoop moet word om inwoners, in geval van ‘n brand, na veiligheid te verwyder. Dit was die besef waartoe die Bestuur van die Tambotie Versorgingsentrum vir Verswakte Bejaardes die afgelope week gekom het.

Tydens die maandelikse Bestuursvergadering is  die staande punt van optredes tydens nood hanteer. Dit het duidelik geblyk dat die drie rolstoele waaroor die Sentrum tans beskik, net nie genoeg in geval van ‘n brand sal wees nie.

Daar is besluit om dadelik veertien rolstoele (teen ongeveer R2000 stuk) aan te koop. Aangesien die Sentrum nie tans oor die nodige fondse daarvoor beskik nie, word ‘n noodroep tot lede van die gemeenskap gerig wat bereid is om skenkings hiervoor te maak. Enige bedrag sal hoog waardeer word.
Dit kan direk in die volgende bankrekening (tjek) inbetaal word met die verwysing “Rolstoele-fonds” : “Tambotie Versorgingsentrum, Eerste Nasionale Bank Thabazimbi Takkode : 260346, Rekeningnommer : 62116503427”.

Almal word by voorbaat bedank wat hulle weg hiertoe oopsien.