Ons lesers skryf – Word deel van die oplossing

In Die Kwêvoël van Vrydag 10 Junie 2011, word die vraag deur Tobie Lombard in sy rubriek, “Tobie tob nie…” gestel: wat die pas verkose raadslede aan die elektrisiteitsprobleem op Rooiberg doen. Die lesers van Die Kwêvoël en Lombard word daarop gewys dat die elektrisiteit van Rooiberg deur Eskom verskaf word en nie in beheer van die Stadsraad van Thabazimbi is nie. Dit is ‘n nasionale aangeleentheid en kan nie op plaaslike vlak hanteer word nie.

Lombard se tweede retoriese vraag handel daaroor of die raadslede nou sommer net agteroor sit na die verkiesing. Lombard word dringend versoek om homself te vergewis van die feite, nie verdagmaking aan die gang te sit en ongekwalifiseerde stellings te maak nie.

Hiermee word die versekering gegee dat die publiek op ons kan staatmaak en dat dienslewering die hoogste prioriteit sal geniet. Die DA-raadslede kan gerus gekontak word indien enige probleme in die toekoms ondervind word: Paul Scruton by 083 278 9214, Derick Daniels by 073 453 3321, Bertie Joubert by 082 373 8301, Franco Loots by 082 393 5370 en Piet Strydom by 083 730 6060.

Paul Scruton
DA-raadslid, Wyk 2