Bosveld Posduifklub

Uitslae vir die wedvlug vanaf Bothaville op 4 Junie 2011 is as volg:

Jaaroud wedvlug:
Wenspoed: 1348.5702mpm
Aantal duiwe: 105

 • J. Alers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 29
 • Pieta Hokke: 7, 14, 28
 • M&M Hokke: 8, 9, 13, 18, 22, 23, 26
 • N. Geldenhuys: 10, 12, 15, 17, 24, 25, 27, 30
 • Mawala Hokke: 11, 16
 • Grobler Hokke: 20, 21

Ope Wedvlug
Wenspoed: 1360.9181 mpm
Aantal duiwe:105

 • Mawala Hokke: 1, 2, 3, 7, 8, 16, 19
 • N. Geldenhuys: 4, 5, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 27, 28
 • Pieta Hokke: 6, 17, 30
 • M&M Hokke: 9, 20
 • Grobler Hokke: 10, 11, 21, 29
 • J. Alers: 12, 13, 22, 23