Northam Helpende Hand en Northam VLU vat Hande

NORTHAM – Die dames van Northam VLU en Northam Helpende Hand het op 31 Mei 2011 ‘n vergadering beraadslaag om reëlings te tref vir ‘n Damesoggend te Thabazimbi op 22 Oktober 2011.

Die doel van die Damesoggend is om fondse te in vir Helpende Hand. Daar heers tans groot nood onder die plattelandse gemeenskap, en dis elkeen se plig om betrokke te raak sodat ‘n duidelike verskil gemaak kan word. Die oggend beloof om baie interessant te wees met ‘n spreker, kunstenaars, gelukkige trekkings, ‘n heerlike ete, en vele meer. Daar word tans dringend gesoek vir borge, geskenke vir die gelukkige trekkings en so meer om hierdie dag ‘n sukses van te maak.

Northam Helpende Hand beoog om op Dinsdag 28 Junie vanaf 10:00 ‘n klere-straatverkoping te Northam te hou om fondse te versterk. Indien u belangstel om enigiets te borg, betrokke te raak by Helpende Hand, of die Vroue Landbou Unie, skakel Mari Meintjes by 0147860304 of 0820864915.