Skitterende pryse vir Northam VLU

Lede van Northam VLU by Lizz Meiring: VLU Persoonlikheid van die Jaar. Vlnr: Elize van der Westhuizen, Lizz Meiring, Cilea Goosen en Mari Meintjes.

KAMEELHOEK – Die dames van Northam VLU het tydens die afgelope vergadering te Kameelhoek, heerlik onder mekaar gespog met hul onderskeie pryse wat tydens Konferensie en Kongres aan hul toegeken is.

Cilea Goosen behaal op Konferensie die hoogste punt in handvlyt, asook die mees verdienstelike artikel, met haar mosaïekkruis (92%). Haar Borduurwerk, ‘n skinkbordlap, verdien ‘n derdeplek.

Hannetjie du Plessis behaal ‘n tweedeplek op die Konferensie met haar Hekel-Seintuur, en ‘n derdeplek tydens Kongres.

Annatjie Dreyer behaal tydens die Konferensie ‘n tweedeplek met haar breiwerk, damesgilet, asook ‘n tweedeplek met masjienwerk, ‘n voorskoot. Haar hekelwerk, seintuur, behaal ‘n derdeplek.

Mari Meintjes verwerf op Takvlak die Wisseltrofee as Lid van die Jaar met die hoogste punte. Op Konferensie behaal sy ‘n derdeplek met hekel, seintuur, ‘n eersteplek met masjienborduur, ‘n tafeldoek, hoogste

punte behaal in Provinsiale Artikels, en word aangewys as Bosveldstreek se Skakelbeampte van die Jaar. Op Kongres word sy aangewys as Algehele Wenner in die Hekelwerkafdeling met haar seintuur wat ‘n eersteplek behaal. Sy ontvang ook die Wisseltrofee as Top Skakel van die Jaar.

Tydens die Konferensie word Northamtak aangewys as Toptak vir 2010, en is in die vierdeplek met punte behaal vir Kompetisie-artikels. Cilea Goosen en Amanda Meintjes ontvang hul vyfjaar Lidmaatskapknopies, en Annatjie Dreyer haar twintigjaar Lidmaatskapknopie. Northamtak word gelukgewens met hul uitstalling van die Kunstenaar van die Jaar, naamlik Lizz Meiring. Northamtak ontvang ook gelukwensinge vir die Tak in Bosveldstreek wat die meeste bome geplant het tydens die Boomplantprojek.

Indien u meer wil uitvind aangaande die werksaamhede van Northam VLU, skakel Mari Meintjes 0147860304/0820864915.