HFM is lief vir Afrikaans

Die nuut gestigte ATKV-Jeugtak van HFM, voor: Carmen Vorster (onder voorsitter). Agter vlnr: Clarinda van de Wetering, me Magriet Erasmus (voorsitter) en Karla Vink (sekretaresse). Afwesig: Llewellyn Barber (tesourier).

THABAZIMBI – Dis met trots dat ‘n ATKV-Jeugtak by HFM gestig is. Hierdie spannetjie se hoofdoel is om Afrikaans onder die jeug te bevorder. Hou hulle gerus dop met die loods van aksies – ywerig en entoesiasties om die liefde vir hulle taak uit te dra.