Bevorder Afrikaans met jou Poësie

THABAZIMBI – Leerders en alle inwoners van die omgewing gaan geleentheid gebied word om die skryfgoed nader te sleep en met hul pennewerk dalk in aanmerking te kom vir ‘n prys.

Die ATKV Thabazimbi-tak het bekend gemaak dat hulle ‘n poësie-skryf kompetisie wat in drie afdelings aangebied word, gaan aanbied. Die kompetisie word aangebied ter bevordering van Afrikaanse Poësie.

Afdeling A is vir Laerskole en in twee onderafdelings ingedeel naamlik:
i  Gr. 1 tot Gr. 4
ii  Gr. 5 tot Gr. 7

Afdeling B is vir Hoërskole en is ook in twee onderafdelings ingedeel naamlik:
i  Gr. 8 tot Gr. 10
ii  Gr. 11 tot Gr. 12

Afdeling C  is vir Volwassenes.

Die Regulasies is as volg:

  • Elke deelnemer word beperk tot ’n maksimum van 3 inskrywings.
  • Geen beperking op vorm en lengte van gedig nie.
  • Alle inskrywings moet getik of in leesbare drukskrif wees.

Die inskrywingsvorm word ook as waarborg geteken dat dit die deelnemer se eie oorspronklike werk is.

Leerders word hierin bygestaan deur die ouer/voog.

Inskrywingsfooi beloop R20 per inskrywing.

Sluitingsdatum vir inskrywings is 29 Julie 2011.

Alle inskrywings moet in ’n toegeplakte A4 of A5 koevert by die volgende persone ingehandig word:

Laerskool Thabazimbi: Mev. Rita Volschenk.

Hoërskool Frikkie Meyer: Mnr Henco Smith.

Volwassenes en ander skole: Stuur inskrywings aan ATKV Poësie kompetisie Posbus 752  Thabazimbi  0380  of kan afgelewer word by Agtstelaan 21 Thabazimbi of Die Kwêvoël kantoor, Tweedelaan 17 Thabazimbi.

Inskryfvorms is ook by bogenoemde plekke en persone beskikbaar.

Alle inskrywings sal uiters vertroulik hanteer word. Beoordeling sal deur bekwame persone, deur ATKV  aanbeveel, gedoen word
Twee pryse per onderafdeling word vir Afdeling  A en B toegeken en drie pryse vir Afdeling C.