Ouers moet verantwoordelikheid vir hulle kinders aanvaar

THABAZIMBI – Diegene wat deesdae sy kop skud en wonder waar vandag se kinders vandaan kom, kan maar weet: direk van hulle ouers af! Reward Ncgobo van Focus on the Family het erken dat ouerskap deesdae ‘n groot uitdaging is toe hy volwassenes op 9 Mei by die NG Kerksaal tydens Kinderbeskermingsweek toegespreek het.

Ncgobo het verduidelik dat ouers nie kan bekostig om onbetrokke te wees by hul kinders se grootword proses nie. Die invloede van buite is baie en meestal nie in lyn met waardes wat volwassenes wil hê kinders moet aanhang nie.

Die wêreld waarin jong kinders en tieners vandag grootword, is gevul met ‘n magdom boodskappe uit ‘n verskeidenheid oorde, boodskappe waaroor ouers weinig beheer het. So is daar die media (veral televisie), sosiale netwerke soos Mixt en Facebook en die woorde van populêre liedjies en ikone, soos Lady Gaga, een van die gewildste kunstenaars wêreldwyd tans.

Volgens Ncgobo het selfone ‘n totale omwenteling teweeggebring, onder andere deurdat musiek en pornografie op hierdie manier versprei word. Sy boodskap is nie dat selfone boos is nie, maar dat ouers die mag en werking daarvan moet verstaan, en hul kinders moet lei verby die gevare daarvan.

As voorbeeld het hy die tragiese verhaal van ‘n hoërskooldogter gebruik wat stout foto’s van haarself na haar kêrel se selfoon gestuur het. Binne ‘n oogwink was die foto deur die hele skool versprei en drie dae later het die dogter selfmoord gepleeg. Hy het ook vertel van kinders so jonk as 13 jaar wat verslaaf is aan pornografie wat op hul selfone beskikbaar is.

Ouers kan nie verwag dat kinders soos grootmense dink nie. Daarom moet die generasiegaping deur die ouer oorbrug word, nie die kind nie. Die ouers, wat reeds jonk was, moet hulself in die skoene van hul kinders probeer plaas.

Dis belangrik dat die kind voel ‘n ouer kan in vertroue geneem word. Waarom is jong mense altyd geneig om te dink ‘n ouer persoon sal nie verstaan nie, vra Ncgobo. Ouers moet leer om te LUISTER na hul kinders sonder om “uit te freak”. Dit mag help as die kind verstaan dat ouers ook foute gemaak het. As ‘n vertrouensverhouding nie geskep word nie, kan die tiener raad soek uit ‘n verkeerde oord.

Ncgobo het verduidelik dat kinders se gedrag meestal geskoei is op wat hulle tuis leer. As daar dus ‘n gebrek aan respek en dissipline by die skool openbaar word, dui dit op gebreke tuis. Ouers moet ook bewus wees daarvan dat kinders oor die algemeen meer tyd by hul maats (tydens skooltyd) en voor die televisie deurbring en dus die waardes wat hul hier aanleer, aanhang.

As riglyn vir ouerskapstyl is die woord ASSURANCE gegee. Elke letter staan vir ‘n konsep, waarmee ouers hul kinders kan grootmaak, naamlik Aanvaarding, Spirituele grondslag, Stel grense, Unconditional love (onvoorwaardelike liefde), Responsibility (Verantwoordelikheid), Affirmation (Bevestiging), Nabyheid, Character (karakter) en Emosionele sekuriteit.

Hierdie dinamiese spreker het op dieselfde dag vier skole in Thabazimbi besoek, naamlik HFM, Ysterberg Primêr, Deo Gloria en Mabogopedi. Hy het altesaam 3 200 jong mense bereik met sy praatjies. Kinderbeskermingsweek word in Thabazimbi aangebied deur die CARE (Consider All, Remember Everyone)-groep, onder leiding van die SAVF, Thabazimbi.

Focus on the Family (FotF) is ‘n wêreldwye organisasie, gestig deur die Amerikaanse skrywer, James Dobson, met ‘n plaaslike kantoor in Hillcrest, Durban. Die organisasie poog om deur inligtingverspreiding hulp en raad te verskaf oor huwelike, tieners, kindergrootmaak en familie-kwessies.

Motiveringspraatjies, wesie-sorg, berading en veldtogte saam met kerke is van die terreine waarop Focus on the Family werk doen.

Hennie Pauw