Strewe se “snap snap” vergadering

Coreen Combrink behaal derdeplek vir Pewterboks, Ilna Schutte, voorsitter en Ria van Zyl behaal derdeplek vir waterverf- Blomme by Kongres.

MAKOPPA – Die VLU Strewe tak het op 10 Mei hul maandelikse tak vergadering aangebied.

Sergio de Andrade al die pad van Pretoria het hulle die tegnieke van Fotografie verduidelik waarna Henriëtte Botes en haar span het heerlike gevulde pannekoeke voorgesit het.