93 jaar vir tannie Bessie

Tannie Bessie Barnard (93) het saam met haar geesgenote haar verjaarsdag op Maandag 16 Mei gevier.

THABAZIMBI – Tannie Bessie Barnard van Bosveld-oord in Thabazimbi het Maandag 16 Mei haar 93ste verjaarsdag gevier.

Tannie Bessie woon reeds 17 jaar in Bosveld-oord en 19 jaar in die dorp. Sy was getroud met Hennie Barnard vir 40 jaar en het drie kinders en twee klein kinders. Tannie Bessie het nog goeie gesondheid en het gesorg vir lekker eetgoedjies.