“Unashamedly Ethical” – die begin van ‘n onbeskaamd etiese Thabazimbi

Hugo Coetzee is een van die Thabazimbiërs wat die inisiatief geneem het om ‘n Unashamedly Ethical-beweging in Thabazimbi te stig.

THABAZIMBI – Unashamedly Ethical Waterberg, is op 6 April in Thabazimbi gestig en het hiermee aangesluit by ‘n wêreldpoging om etiese waardes te verbeter in organisasies,  besighede en op individuele vlak.

Unashamedly Ethical (UE), ‘n veldtog wat deur die Suid-Afrikaanse besigheidsman, Graham Power, ‘n paar jaar gelede begin is, is reeds ‘n internasionale beweging. Power het ook die Global Day of Prayer begin. Die beweging vind groot aanklank by die stille meerderheid vir wie korrupsie, slegte besigheidspraktyke en morele verval onaanvaarbaar geword het.

Gemeenskappe stig tans hul eie “takke” van Unashamedly Ethical, sodat die beweging op grondvlak gedryf kan word. Die veldtog stel ten doel dat goeie etiese beginsels en waardes, asook die lei van skoon lewens ondersteun en bevorder word.

Die veldtog berus op drie bene. Die eerste is om mense uit te daag om openlik bogenoemde beginsels (etiek, goeie waardes, skoon lewe) te ondersteun. Die tweede is om ‘n aanlyn gids beskikbaar te stel van lede van die beweging. Die derde been is ‘n voorsittende ombudsman, wat klagtes sal aanhoor.

UE Waterberg se stigtingsvergadering was op 6 April in die NG Kerksaal. Sowat 20 mense het dit bygewoon en sommige het reeds as lede aangesluit. Dit het saamgeval met die besoek van Fire Trials aan Thabazimbi.

Fire Trials is ‘n groep Kaapse Christene deur die geland getoer het met die doel om eenheid in kerke te bring.

Gedurende Mei sal daar ‘n kursus aangebied word waartydens aksies en aktiwiteite bespreek sal word om dinamika aan Unashamedly Ethical Waterberg te verskaf. Onder die aksies wat beoog word is werkswinkels om etiese beginsels in besigheid, op plase en in die publieke sektor te bevorder. Vir enige verdere navrae kan Hugo Coetzee op 082 072 3669 geskakel word.