Ons lesers skryf – Oneffektiewe en onbeholpe Munisipaliteit

Ek is nou behoorlik siek en sat vir die swak dienslewering van die Thabazimbi Munisipaliteit en totale agteruitgang en verval in ons dorp!

Klein jakkalsies: die papierrolletjie wat op is in die koopkrag-masjien, mangate wat oop is die hele dorp vol, gras wat oorgroeide sypaadjies oorgroei in die teerpaaie in, rommel op elke hoek en draai en op al wat leë erf is, straatligte buite werking, munisipale geboue smerig vuil (vuil mure en deure by elkeen van die munisipale kantore), strate sonder naamborde, vuilgoedsakke wat eenvoudig “oorgesien” word wanneer die sakke verwyder BEHOORT te word (kyk maar in 13de laan staan dieselfde swart sakke nou reeds 3 weke op dieselfde plek sonder dat hulle opgelaai word).

Skakel of probeer uitvind of aanmeld: onbeholpenheid en negatiwiteit vier hoogty! Engels en Afrikaans is beslis nie een van ons amptelike tale in Thabazimbi nie en sekere straatname het amptenare nog nooit van gehoor nie!

Hoeveel kinders of diere moet nog in die mangate val voordat dit die amptenare pla? Word alles wat opraak of breek op volgende jaar se begroting gesit? Is daar ENIGE vooruitbeplanning by Thabazimbi Munisipaliteit? Is daar nog iets soos “instandhouding” in Thabazimbi of is dit net “werksverskaffing”?

Mors ek my tyd met hierdie brief?

A. Nagel