Miskonsepsie van TAR word uit die weg geruim

THABAZIMBI – TAR ‘n nie winsgewende organisasie wat totaal en al afhanklik is van die publiek se bydraes.

Daar is met die dorp se veeartse ‘n konsensus bereik dat die publiek wat hulle diere deur TAR aanneem ‘n afslag sal kry vir die sterilisasie van hulle diere. Die bedrag is meer as 50% goedkoper as die tariewe in die stede.

‘n Fooi van R250 is egter betaalbaar wanneer ‘n dier by TAR aangeneem word. Die kostes word aangewend vir die dier se behandeling en versorging by TAR se hokke. Wanneer ‘n hond op straat opgetel word, word hy dadelik na ‘n veearts geneem, daar word die dier eerstens ondersoek, tweedens ontwurm, derdens ingeënt en laastens getoets vir “distemper”. Indien die dier egter siek is, word die dier by die veearts behandel en dan eers gaan hy na TAR se hokke waar hy versorg word tot aanneming. Dit kos TAR ‘n hele bedrag om die dier gesond te kry en dan as hy aangeneem word, kan die publiek seker daarvan wees dat hy gesond is en vry van alle siektes.

Die maandelikse R20 donasie wat aan TAR geskenk kan word, kan deur internet bankdienste geskied en hoef niemand in ‘n ry by die bank te gaan staan nie. Die bankbesonderhede is: Thabazimbi Animal Rescue, Standard Bank Business Current Account, Rek no: 411000667, takkode 054 246.

Kontak Tania vir verdere navrae by 084 885 6487.